Menu
Nieuws

Minder koolmezen door verzuring

Het broedsucces van koolmezen in voedselarme bossen op de Veluwe blijft sterk achter door verzuring. Die verzuring is een gevolg van te hoge stikstofdeposities. Wil je dit oplossen, dan moet de stikstofdepositie omlaag. Je zou ook kunnen bekalken.

false