Menu
Nieuws

Minder koper in varkensvoer

De milieubelasting door koper in varkensmest is sinds 2014 met 50% teruggelopen dankzij aanpassingen in de voersamenstelling. 92% van de varkenshouders houdt zich aan de wettelijke normen voor koper in varkensvoer. In 2014 was dat nog maar 67%.

false