Nieuws

Minder koper in varkensvoer

De milieubelasting door koper in varkensmest is sinds 2014 met 50% teruggelopen dankzij aanpassingen in de voersamenstelling. 92% van de varkenshouders houdt zich aan de wettelijke normen voor koper in varkensvoer. In 2014 was dat nog maar 67%.

Koper en zink zijn elementen die voor een goede groei van varkens van belangrijk zijn. Ze zijn essentieel voor diverse levensfuncties. Koper remt de groei van schadelijke bacteriën en bevordert zo de darmgezondheid. Varkens groeien daardoor beter. Daarom wordt koper toegevoegd aan varkensvoer. Maar varkens nemen maar een deel van de koper en zink op, de rest wordt via de mest weer uitgescheiden. En krijgen varkens meer koper en zink dan ze nodig hebben, dan wordt dat deel met de mest volledig uitgescheiden.

Wettelijke normen

Een te veel aan koper zorgt daardoor voor onnodige belasting van het milieu. Koper kan via de mest in bodem en oppervlaktewater terechtkomen. Daarom is het gebruik van koper aan wettelijke Europese normen gebonden. Omdat het effect van koper afneemt naarmate de dieren ouder worden, zijn die normen gekoppeld aan de leeftijd van varkens. Het voer voor varkens van 12 weken en ouder mag per kilo maximaal 25 mg koper bevatten. Alleen voor jongere dieren is voer met een hoger kopergehalte toegestaan. Als veehouders zich niet aan de wettelijk toegestane norm houden, kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hen een boete opleggen van 5000 euro.

Voorlichtingscampagne

Omdat uit inspecties van de NVWA bleek dat in 2014 maar 67% van de varkenshouders zich hield aan de maximumnormen voor koper in het voer. Daarom is de NVWA in 2015 met een voorlichtingscampagne 'Weet wat u voert' begonnen. Ze benaderden in die campagne 1368 varkenshouders, bedrijven met meer dan 1250 vleesvarkens. De ondernemers kregen door deze campagne meer aandacht voor een juiste voersamenstelling, zo is te lezen in het rapport van de NVWA. 76% van de varkenshouders gingen in gesprek met de dierenarts of voerleverancier over de samenstelling van het voer.

Uit de controles van de NVWA blijkt dat nu meer dan 92% van de varkenshouders met meer dan 1250 vleesvarkens zich houdt aan de normen. Dat beteketn dat de milieubelasting met circa 50% is teruggelopen.

(Bron foto: Shutterstock)