Nieuws

Minder melkproductie in overbezette melkveestal

In een overbezette melkveestal, waar koeien minder ruimte hebben, hebben koeien meer stress. De melkproductie wordt dan lager.

Voor een melkveehouderij bestaat een groot deel van de kosten uit kosten voor huisvesting. Een optimale bezetting is daarom belangrijk. Melkveehouders denken te vaak dat meer koeien in de stal automatisch betekent dat er meer melk geproduceerd wordt, en dat daardoor de huisvestingskosten per kilo melk dalen. Maar onderzoek van Wagenings student Gerke Ooink laat zien dat die redenering niet klopt.

Stress

Uit veel studies is al gebleken dat overbezetting effect heeft op het gedrag van de koeien. Er is meer competitie en stress. Koeien besteden dan minder tijd aan liggen, eten en herkauwen en dat heeft gevolgen voor de gezondheid van de koeien en de melkproductie, zo is te lezen in het artikel 'Overbezetting maakt melkproductie minder efficiënt'.

Bezettingsgraad

Ooink analyseerde boekhoudcijfers van bijna 5000 Nederlandse melkveebedrijven uit de periode van 2011 tot en met 2014 en keek naar het effect van de bezettingsgraad op de technische efficiëntie van de melkproductie. De bezettingsgraad werd gedefinieerd als het aantal dieren in een stal ten opzichte van het aantal ligplaatsen. En met technische productie wordt bedoeld hoe efficiënt koeien, grond, aangekocht voer en andere aangekochte productiemiddelen zoals meststoffen, energie en diergeneesmiddelen worden omgezet in melkvet en melkeiwit.

Technische efficiëntie

De technische efficiëntie in een stal met een bezettingsgraad van 80% was duidelijk hoger dan in een stal met 100%, zo bleek uit het onderzoek. Ooink berekende dat iedere procent van de toename van de bezettingsgraad gemiddeld 53 kilo vet- en eiwitgecorrigeerde melk per koe per jaar kost. Overbezetting heeft een duidelijk negatief effect op de prestaties van de koeien, zo concludeert hij.

(Bron foto: Shutterstock )