Nieuws

Minder mestafvoer met de fosforwijzer

Door de fosforgehaltes in graskuil en krachtvoer te verlagen is minder mestafvoer nodig. De fosforwijzer van het project Koeien & Kansen geeft inzicht in de fosfaatefficiëntie op het bedrijf en in mogelijkheden om fosforgehaltes in krachtvoer te verlagen.

De Europese Nitraatrichtlijn bepaalt wat de maximale hoeveelheden stikstof en fosfaat zijn die je aan een gewas mag toedienen. Produceer je meer stikstof of fosfaat dan toegestaan, dan zul je mest moeten afvoeren. Melkveehouders die deelnemen aan het project Koeien& Kansen streven naar een evenwichtssituatie op de bedrijfsbalans voor fosfaat. Ze willen dat er geen verlies is door uit- en afspoeling van fosfaat. Dit betekent in hun geval dat er evenveel fosfaat met melk, vlees en mest wordt afgevoerd als er met voer en (kunst)mest wordt aangevoerd. Om inzage te krijgen in de fosfaathuishouding, gebruiken ze de fosforwijzer.

Fosforwijzer

De fosforwijzer, die net geactualiseerd is, laat zien welk element bepalend is voor mestafzet en hoeveel het P-gehalte in krachtvoer omlaag moet om mestafzet op basis van fosfaat te voorkomen. Een gebruiker moet in de fosforwijzer, een excel-bestand, een klein aantal bedrijfsgegevens invoeren: structuurkengetallen, fosfaattoestanden van het land, eigenschappen van het krachtvoer, gehaltes in de mest en het resultaat van de bedrijfsspecifieke excretie (BEX). De fosforwijzer laat direct zien de fosfaatbalans van het bedrijf is.

Krachtvoer

Er zijn verschillende manieren om het fosfaatgehalte omlaag te krijgen. Zo kun je door andere krachtvoer toe te dienen, het fosforgehalte omlaag brengen. Gemiddeld zit in krachtvoer zo'n 5 gram fosfor per kilo, dat kan makkelijk met 20 tot 30 % dalen. De fosforwijzer, die te downloaden is via deze link, laat zien of een verlaging van het P-gehalte in krachtvoer voordeel oplevert.

(Bron foto: Silo)