Nieuws

Minder methaangas met jong gras

Uit onderzoek voor het Innovatieprogramma Emissiearm veevoer blijkt dat de graskwaliteit van het rantsoen grote invloed heeft op de methaanuitstoot van melkkoeien.

Dat de hoeveelheid methaan die melkkoeien produceren, samenhangt met de samenstelling van het rantsoen, is een voor de hand liggende aanname. Als met behulp van het rantsoen de uitstoot van het broeikasgas methaan verminderd kan worden, is dat goed nieuws voor het milieu. Toch is er volgens het artikel 'Graskwaliteit beïnvloedt methaanuitstoot flink' wereldwijd nog maar vrij weinig bekend over de relatie van graskwaliteit met de methaanuitstoot van koeien.

Nauwkeurig meten

Volgens het artikel is er veel meer onderzoek gedaan naar de invloed van krachtvoersamenstelling of de toevoeging van additieven. En als gras al het onderwerp van methaanonderzoek was, dan waren de methoden die gebruikt werden, niet erg nauwkeurig. Hierdoor is het beeld ontstaan dat graskwaliteit weinig invloed zou hebben op de methaanproductie.

Ten onrechte, als wordt gekeken naar de conclusies van de onderzoekers van Wageningen UR, die hun onderzoek uitvoerden in zogenaamde respiratiekamers, waarin voeropname en melkproductie samen met mest-, urine- en methaanproductie precies gemeten worden.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat jong gras (lichte snede) een lagere methaanuitstoot per kg melk geeft dan oud gras (zware snede), zowel bij het voeren met vers gras als met ingekuild gras. Volgens een nieuwsbericht over het onderwerp op de website Verantwoorde Veehouderij biedt dit een 'krachtige tool' om emissies te verlagen.

De onderzoekers wijzen er in het artikel in Veeteelt echter wel op dat de uitstoot van andere broeikasgassen ook kan veranderen als het grasmanagement verandert. Als een hoger bemestingsniveau leidt tot een lagere stikstofbenutting door het grasland, dan kan dat vanuit de bodem een hogere uitstoot geven van lachgas, een ander broeikasgas.


(Bron foto: Pixabay)