Nieuws

Minder slemp met organische stof

Hoe kun je slemp op de Groningse zavelgrond voorkomen? Akkerbouwer Foppe Jan Dijkstra zoekt binnen het project TopBodem naar mogelijkheden met onder andere groenbemesters.

Enkele percelen van akkerbouwer Foppe Jan Dijkstra zijn erg gevoelig voor slemp. De Groningse akkerbouwer teelt pootaardappelen, zaaiuien, granen en gras op zavelgrond met daaronder een dik kleipakket. Hij heeft in het verleden al veel maatregelen doorgevoerd om grondverbetering uit te voeren, maar sommige percelen blijven lastig. Zijn samenwerking met een melkveehouder kan aan oplossingen bijdragen, zo meldt vakbald Akker in het artikel 'Slemp als grootste vijand: samenwerking met melkveehouder biedt kansen'.

TopBodem

Als deelnemer van het project TopBodem zoekt hij met experts naar oplossingen. In het project worden vijf akkerbouwers vijf jaar lang gecoacht om de bodem te verbeteren. Her project is een een initiatief van Akker en Akkerwijzer.nl. TopBodem-coach Anna Zwijnenburg gaat in het artikel in gesprek met Dijkstra.

Bouwplan

Dijkstra heeft, behalve een bouwplan met 1 op 3 pootaardappelen, een extensief bouwplan met bijna 50 procent granen. Suikerbieten schrapte hij jaren geleden uit het bouwplan. Verder rijdt hij bewust met een zo licht mogelijke trekker, voert hij zowel drijfmest als stromest aan en teelt hij standaard een groenbemester in de graanstoppel. Hij werkt samen met een melkveehouder. Zo krijgt Dijkstra extra aardappelland en krijgt de veehouder extra mestruimte en ruwvoer. Daarnaast heeft de veehouder een deel van zijn krachtvoer vervangen door geplette tarwe die Dijkstra levert. Bovendien levert Dijkstra stro en krijgt hij stromest terug.

Organische stof

In het artikel bespreekt TopBodem-coach Zwijnenburg met hem de mogelijkheden voor verbetering. Zwijnenburg oppert dat Dijkstra ook stro van elders zou kunnen betrekken. Zo kan hij zelf zijn eigen stro op het land kan verhakselen. Dat levert minder belasting op voor de grond en een verhoogde aanvoer van organische stof. Verder zou hij klaver in het gras kunnen zaaien zodat er minder stikstof nodig is en hij minder vaak met de drijfmesttank hoeft te rijden. Tijdens het gesprek komen andere aandachtspunten naar voren zoals de kalksituatie en de toepassing van groenbemesters. Dijkstra ziet het belang van groenbemesters wel in. De grond moet, als het even kan, niet zwart de winter door.

(Bron foto: Pixabay)