Nieuws

Minder stikstofverlies met voederbieten

Voederbieten leggen meer stikstof vast dan snijmaïs en groeien langer door. Daarom kunnen ze na gescheurd grasland wel zo'n 125 kilo stikstof meer benutten. Zo voorkom je stikstofverlies.

Na het scheuren van meerjarig grasland komt door de afbraak van organische stof veel stikstof vrij. Snijmaïs benut die stikstof maar ten dele. Vanaf begin augustus stopt maïs met het opnemen van stikstof, terwijl de mineralisatie nog doorgaat. Veel van de gemineraliseerde stikstof spoelt uit naar oppervlakte- en grondwater.

Stikstofverliezen

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken melkveehouders aan oplossingen om die verliezen te beperken. Een van de telers binnen de Kennisgroep Bodem van het project, Arjan Freriks, lost het probleem op door voederbieten te telen. Zijn ervaringen zijn goed, zo is te lezen in het artikel Voederbieten: minder stikstofverliezen na scheuren grasland,

Metingen

Voederbieten groeien langer door dan maïs en nemen veel langer stikstof op. Maïs legt, bij een opbrengst van 18 ton droge stof, 190 kilo N per ha vast. Voederbieten leggen bij een vergelijkbare opbrengst veel meer stikstof vast: 315 kilo N per ha. Bij het bedrijf van Freriks zie je dat ook terug in de stikstofgehalten in de bodem. Bij metingen in november werd onder voederbieten 37 kilo N per ha teruggevonden, onder een maïsstoppel maar liefst 128 kilo N per ha.

Kosten

Voederbieten kunnen dus helpen stikstofverliezen te beperken, maar als je alle kosten op een rij zet, is de teelt van voerderbieten wel duurder. Bij Freriks waren de kosten per ha bij de teelt van voederbieten 609 euro duurder dan bij de teelt van snijmaïs. Maar de voederbieten sparen wel ongeveer 2 kilo krachtvoer uit, merkt Freriks, vanwege het hoge VEM-gehalte. De energiewaarde is hoger. Freriks is tevreden met zijn voederbieten en gaat door met de teelt.

(Bron Flickr Foto Stanze)