Nieuws

Minder verspillen kun je leren

Bewustwording, daar draait het om bij het terugdringen van voedselverspilling. Vier studenten van Inholland Delft startten het project ‘Out of the Food Cubes’. Een project dat jonge mensen wil stimuleren tot bewuster gedrag.

Tien ‘greencubes’ sierden het schoolgebouw van Inholland in Delft in het najaar van 2014. Deze kubusframes bevatten alle een inhoud die aanzet tot nadenken, zoals voedingsmiddelen die over de houdbaarheidsdatum zijn of een biogasinstallatie op basis van rottend fruit. Vier studenten van verschillende opleidingen - Food Commerce and Technology, Landscape and Environment Management en Dier- en Veehouderij- probeerden zo hun medestudenten bewust te maken van het fenomeen voedselverspilling.

Food Matters Live

Het project kreeg vervolg in het project ‘Out of the Food Cubes’. Gesteund door een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken reisde het viertal in november 2014 af naar Londen, voor het bijwonen van Food Matters Live. Anne Linde Hagendoorn vertelt: “De belangrijkste les die we hier leerden is: Jong geleerd is oud gedaan. Ofwel, als je mensen wil leren minder te verspillen kun je dit het best bereiken door te starten op de kinderleeftijd.”

Lesmateriaal basisonderwijs

Voor groep 6 van het basisonderwijs ontwikkelden de studenten een lespakket. Elke maand krijgen de leerlingen een opdracht van een kwartier, waarbij ze zelf aan de slag gaan. Ze wegen bijvoorbeeld pasta en rijst af of bekijken welke producten in de koelkast horen en welke niet. Met deze actieve en visuele opdrachten proberen de Inholland-studenten de bewustwording bij de kinderen te stimuleren.

Masterclass

Het project ‘Out of the Food Cubes werd afgesloten met een Masterclass, op 13 januari 2015 in Delft, voor ruim dertig docenten en studenten. Na een inleiding door de organiserende studenten, kwamen twee experts aan het woord over het onderwerp voedselverspilling. Bart van Gogh werkt als onderzoeker bij Food en Biobased Research (Wageningen UR). Hij presenteerde feiten van voedselverspilling vanuit een vraag: “Welvaartsprobleem of oorzaak van voedselschaarste?” Marcel Keuenhof, packaging technologist bij Heinz, schetste relevante ontwikkelingen in het verpakken van voedingsmiddelen. “Een goede verpakking is cruciaal om verspilling te voorkomen.” Heinz werkt aan de ontwikkeling van een biobased plastic fles, gemaakt uit mais.

(Bron foto: http://outofthefoodcubes.blogspot.nl)