Nieuws

Minder vlees in een duurzaam voedselsysteem

Nederland produceert voldoende voedsel, toch moet ons voedselsysteem anders, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Om de CO₂-uitstoot te verminderen moeten we minder vlees eten.

Om aan de klimaatopgaven te voldoen moeten we de CO₂-productie terugdringen. Omdat de veehouderij 10% van de hoeveelheid CO₂ produceert die in Nederland wordt uitgestoten, zou er op termijn minder ruimte zijn voor dierlijke productie. Nederlanders zouden bovendien hun menu moeten veranderen en minder vlees moeten eten. Dat staat in het advies 'Duurzaam en gezond' dat begin april door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is uitgebracht.

Aanbevelingen

De raad doet in dit rapport drie belangrijke aanbevelingen voor een ander en duurzaam voedselsysteem. Zo moet de overheid duidelijkheid geven over de ruimte voor de veehouderij in 2030 en 2050. Maak veehouders duidelijk waar ze aan toe zijn, aldus de raad. Vertel ze aan de hand van emissierechten hoeveel CO₂ ze mogen uitstoten, zodat ze hun investeringen er op aan kunnen passen.

Minder dierlijke eiwitten

Niet alleen de boeren moeten veranderen, ook de burgers moet hun consumptiepatroon aanpassen. Nu bevat ons menu nog 60% dierlijke eiwitten. Dat zou omlaag moeten naar maximaal 40%. De overheid kan een rol spelen in die omslag door duidelijke adviezen of btw-verhogingen.

Samenwerking in de keten

De derde aanbeveling is gericht op de verschillende partijen in de keten: boeren, voedselindustrie en retail. Zij moeten samenwerken om de markt voor plantaardige eiwitbronnen te ontwikkelen om zo te komen tot een duurzamer voedselsysteem.

Het advies is op 3 april overhandigd aan verschillende ministers zoals minister Carola Schouten van van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken

(Bron foto: Pixabay)