Nieuws

Minder voedselverspilling bij Nederlandse huishoudens

Het tegengaan van voedselverspilling is ook waar het ministerie van LNV zich voor inzet. Voedselverspilling is slecht voor het milieu en de portemonnee. Door huishoudens wordt de laatste jaren minder voedsel verspild.

Het doel van LNV is halvering van de voedselverspilling in 2030 t.o.v. 2015. Nederlandse huishoudens zijn goed op weg om dit doel te bereiken. Om voedselverspilling te voorkomen is het van belang dat we ons voedsel waarderen. Voedsel wordt verbouwd, getransporteerd, opgeslagen en eventueel klaargemaakt. Het is zonde van de grondstoffen en energie dat voedsel verloren gaat.

Voedselverspilling door consumenten

Bij huishoudens is de voedselverspilling van vast voedsel in 2019 ten opzichte van 2016 met 17% afgenomen. In de kamerbrief ‘Voedselverspilling in Nederland’ van 2019 is te lezen dat de verspilling van voedsel gemiddeld 34,3 kg per persoon per jaar aan vast voedsel (inclusief dikke vloeistoffen) bedraagt. Dit komt neer op 9,5% van het gekochte voedsel met een waarde van ongeveer €120,- per persoon per jaar. In 2010 was de verspilling nog 13,6% van het gekochte voedsel wat neerkomt op €145,-. Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen worden het meest verspild, zo is te lezen. Voor vloeistoffen geldt een daling van 21%, wat neerkomt op 11 liter minder verspilling.

Monitor voedselverspilling update 2009-2017

De Monitor voedselverspilling update 2009-2017 geeft inzicht in de voedselverspilling van de hele keten. Om de hoeveelheid verspilling te verminderen is het van belang dat verschillende schakels in de voedselketen samenwerken. Uit de monitor blijkt dat in 2017 t.o.v. 2016 geen afname is waargenomen in de hoeveelheid verspilling. De voedselverspilling per hoofd van de bevolking in 2017 bedroeg 106-147 kilogram tegenover 105-145kg in 2016. Gekeken wordt hierbij naar het voedselafval, waardoor de oorzaak en herkomst van voedselverspilling niet volledig kan worden achterhaald. Geschat wordt dat huishoudens verantwoordelijk zijn voor 23-32% van de totale verspilling in de keten. In de monitor valt te lezen dat in 2017 minder voedsel gestort of verbrand wordt en meer voedsel gecomposteerd. Omdat storten en verbranden milieuonvriendelijk is, is er dus vooruitgang geboekt.

Verspillingsvrije week

Er zijn verschillende initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. Zo is er de campagne tegen voedselverspilling genaamd ‘verspillingsvrije week’, die zich vooral richt op gezinnen met jonge kinderen, omdat deze doelgroep relatief veel verspilt. De gezinnen worden op een positieve manier aangezet gedrag aan te passen. Ook het onderwijs wordt betrokken. Een voorbeeld hiervan is de Challenge tegen Voedselverspilling, die te vinden is op onze website.

TGT versus THT

Een andere manier om voedselverspilling tegen te gaan is de verwarring wegnemen tussen de begrippen te-gebruiken-tot (TGT) en tenminste-houdbaar-tot (THT). TGT wil zeggen dat het product na deze datum niet meer veilig is om te eten. THT staat voor kwaliteit, het product kan na deze datum nog veilig gegeten worden.

Andere initiatieven

Andere initiatieven zijn het terugdringen van voedselverspilling in de horeca (Horeca Food Waste Challenge), zorgen dat groenten en fruit met afwijkingen niet verspild worden, regelingen voor bedrijven, de regels bekijken die voedselverspilling bevorderen en het goed in kaart brengen van de voedselstromen.

(Bron foto: Shutterstock)