Nieuws

Minder voedselverspilling voor een duurzame samenleving

Voedselverspilling leidt tot onnodige kosten voor het milieu. Bij een een duurzame levensstijl past het om minder voedsel te verspillen. Consumenten zijn al goed op weg, zegt Toine Timmermans, maar er kan nog meer.

Het tegengaan van voedselverspilling is een prioriteit van het kabinet, schreef landbouwminister Carola Schouten in 2019 in een kamerbrief, 'omdat het geen recht doet aan de waarde van voedsel en aan de mensen die het voedsel hebben gemaakt. Bovendien leidt voedselverspilling tot onnodige kosten voor ons milieu en gaan waardevolle grondstoffen verloren.' Het terugdringing van voedselverspilling is ook onderdeel van een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgelegd. Doel 12 'Verantwoorde consumptie en productie' beschrijft onder andere dat de voedselverspilling in 2030 gehalveerd moet worden in vergelijking met 2015. En het tegengaan van voedselverspilling is ook nodig om het doel te bereiken dat Nederland in 2050 volledig circulair is, ook een ambitie van de Rijksoverheid.

Terugdringing voedselverspilling

Gelukkig gaat het de goede kant op met het terugdringen van de voedselverspilling door de consument, zo blijkt uit de Monitor Voedselverspilling van 2019. Uit die monitor blijkt dat de verspilling van vast voedsel in 2019 ten opzichte van 2016 met 17% afgenomen. In 2019 was de verspilling van vast voedsel gemiddeld 34,3 kg per persoon per jaar. Dit is ongeveer 9,5% van het gekochte voedsel en komt overeen met een waarde van ongeveer €120,- per persoon per jaar. In 2010 was de verspilling nog 13,6% van al het gekochte voedsel.

Je ziet dus dat de verspilling afneemt, zegt Toine Timmermans in een podcast over de Circulaire Economie. Hij is als programmamanager duurzame voedselketens bij Wageningen University nauw betrokken bij programma's om voedselverspilling terug te dringen, hij is betrokken bij de Transitie Agenda Biomassa en Voedsel en directeur van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Ook al zijn consumenten op de goede weg, er kan nog veel meer bereikt worden, denkt hij. Jaarlijks gaat er nog 1 miljard kilo voedsel op de een of andere manier verloren, bijvoorbeeld als afval of op zijn best als compost.

Voedselketen

Veel van dat weggegooid voedsel - oud brood of groenten en aardappelen die niet aan kwaliteitseisen voldoen - zou je als waardevol product terug kunnen halen in de voedselketen, betoogt Timmermans. Wereldtijd wordt ongeveer een derde van het voedsel niet benut. In Nederland ligt dat aandeel misschien iets lager, ongeveer een kwart. Je zou veel van dat voedsel kunnen omzetten naar waardevolle producten: als diervoer of als grondstof voor nieuwe voedselproducten. In de podcast zegt hij dat je op die manier zo'n 100.000 ton aan restproducten weer in de voedselketen zou kunnen opnemen. Dat is nog niet genoeg, het is maar 10% van de 1 miljard kilo die verloren gaat. Maar wil je dat bereiken, dan is daarvoor wel een aanjaagfunctie van de overheid nodig.

In aanloop naar de afsluiting van de MBO Challenge Voedselverspilling met een eindevenement op donderdag 22 april, besteedt Groen Kennisnet in de week van 19 tot en met 23 april extra aandacht aan het onderwerp voedselverspilling.

(Bron foto: PxHere)