Nieuws

Minder zekerheid bietenteelt zonder suikerquotum

In 2017 vervalt het suikerquotum in de EU en mag iedereen zoveel suiker produceren als hij wil. Vakblad Akker gaat in op de gevolgen voor de Nederlandse suikerbietenteelt: ‘minder zekerheid, maar ook meer kansen’.

Per 30 september 2017 wordt het bietenquotum in de Europese Unie afgeschaft. Dat betekent dat de minimumprijs voor suikerbieten vervalt en de productie niet meer beperkt wordt. Vanwege de gunstige markt, wordt het areaal suikerbieten in Nederland volgend jaar al iets uitgebreid. Ook andere Europese suikerproducen ‘sorteren voor op groei’, meldt een artikel in Akker (9, 2013).

Prijsontwikkeling

In plaats van het suikerquotum zal de Suiker Unie in 2017 gaan werken met een systeem van leveringsrechten. Telers en verwerkers zullen dan afspraken blijven maken over hoeveelheden en prijzen. Door de te verwachten groei van de suikerproductie komt de prijs onder druk te staan. ‘We willen met de markt mee uitbreiden,’ zegt Gert Sikken van Suiker Unie in het artikel: ‘Het einde van het quotumtijdperk betekent minder zekerheid voor de bietensector. Maar tegelijkertijd ook meer kansen. Alles hangt af van de prijsontwikkeling. En die laat zich nu eenmaal heel moeilijk voorspellen.’

Efficiëntie

Wat Nederlandse telers kansen biedt, is hun hoge suikeropbrengst per hectare van meer dan 12 ton. Fred Klein van het Productschap Akkerbouw is positief over de toekomst van de Nederlandse bietenteelt: „We hebben een zeer efficiënte industrie in combinatie met uitstekende telers en een goed teeltklimaat. Dat geeft ons een voorsprong. Bovendien zitten er grote verbruikers dichtbij.’ Klein doelt daarmee op de chocolade-industrie.
Het artikel over de afschaffing van het suikerquotum is onderdeel van een serie waarin Akker aandacht besteedt aan de hervorming van het Europees landbouwbeleid (GLB).


(Bron foto: Pixabay)