Nieuws

Minder zout

Halvering van het zoutgehalte in bewerkte voedingsmiddelen kan de komende twintig jaar 30.000 hartinfarcten en 53.000 beroertes voorkomen, zo concludeert promovenda Marieke Hendriksen.

Dat een hoge zoutinname bijdraagt aan het risico op een hoge bloeddruk en dus ook een risicofactor is voor hart- en vaatziekten, is al langer bekend. Maar hoe groot het effect precies is, was nog niet bekend. Promovenda Marieke Hendriksen van het RIVM rekende uit welke winst er voor de volksgezondheid te halen is, als je de zoutconsumptie verlaagt. Op maandag 26 oktober verscheen haar dissertatie ‘Public health impact of salt reduction

Halvering

Van al het zout dat Nederlanders binnenkrijgen, komt 80 procent uit bewerkte voedingsmiddelen, de rest voegen ze zelf toe bij het koken. Voor een verlaging van de zoutconsumptie is het dus belangrijk dat producenten van voedingsmiddelen het zoutgehalte verlagen. Zouden die het zoutgehalte in de voedingsproducten halveren – wat technisch haalbaar is – dan daalt de zoutinname met 2,1 gram (voor vrouwen) tot 2,9 gram (voor mannen), een daling van 37 tot 38 procent. In dat geval zouden de komende 20 jaar bijna 30.000 hartinfarcten en 53.000 beroertes kunnen worden voorkomen.

Zoutinname

De aanbevolen maximale hoeveelheid zout is ongeveer 6 gram per persoon per dag. De meeste Nederlanders hebben een veel hogere zoutinname, gemiddeld zo'n 9 gram per dag. Hendriksen berekende de gemiddelde zoutinname bij inwoners van Doetinchem door urine in te zamelen in twee jaren: 2006 en 2010. De gemiddelde zoutinname in 2006 berekende ze op 8,7 gram per dag, per persoon. In 2010 was de zoutinname iets lager: 8,5 gram, maar die daling is niet significant. Hoewel voedingsproducenten al jaren werken aan verlaging van zoutgehaltes, was het effect in deze periode nog niet te meten, concludeert de onderzoeker.

Van de voedingsindustrie is dus nog een grote inspanning nodig. Maar ook consumenten kunnen zelf veel doen door hun eetpatroon aan te passen.

(Bron foto: Silo)