Nieuws

Minerale olie in ons voedsel

Minerale oliën afkomstig uit inktresten van kartonnen verpakkingen zijn soms aanwezig in ons voedsel, maar uit een analyse van RIVM lijkt de blootstelling aan die stoffen niet verontrustend. Omdat er meer informatie nodig is, ontwikkelen de NVWA en het RIKILT meetmethoden.

Minerale oliën in ons voedsel zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit inktresten in gerecycled papier of karton waarvan veel voedselverpakkingen zijn gemaakt. Die minerale oliën kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Er zijn twee groepen. MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie) en MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbon, verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie). Met name sommige MOAH's zouden kankervewerkkend kunnen zijn, blijkt uit eerder onderzoek. Op verzoek van de overheid maakt het RIVM een analyse van de meest actuele wetenschappelijke kennis.

MOSH en MOAH

Uit het rapport 'Mineral oils in food' blijkt dat er sinds 2012 over MOAH's niet veel nieuwe informatie beschikbaar is. De schadelijkheid van MOSH lijkt iets minder groot dan aanvankelijk gedacht. Uit het rapport blijkt dat er in Nederland weinig gegevens zijn over de aanwezigheid van minerale oliën in voedingsmiddelen. De meeste gegevens zijn afkomstig uit een Zwitsers laboratorium. En Foodwatch heeft in 2015 en 2016 verschillend producten laten onderzoeken op de aanwezigheid van MOSH.

Uit dat onderzoek blijkt dat er voor MOSH voldoende marge zit tussen de gezondheidskundige grenswaarde en de daadwerkelijke blootstelling. Het RIVM concludeert dat er daarom van geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten van blootstelling aan MOSH. De blootstelling aan MOAH is 15% van die aan MOSH, maar het is niet duidelijk wat de herkomst is van die MOAH's. Omdat sommige MOAH's mogelijk kankerverwekkend zijn, is blootstelling aan deze stoffen altijd zorgelijk.

Meetmethoden

De overheid vindt de aanwezigheid van minerale oliën in voedsel ongewenst, maar ziet op dit moment geen aanleiding de aanpak van de aanwezigheid van die stoffen te veranderen, omdat sommige informatie gebrekkig is. Het rapport geeft geen aanleiding de toxicologische beoordeling van MOSH en MOAH op korte termijn te wijzigen, schrijft minister Bruno Bruins in een kamerbrief. 'De bestaande gezondheidskundige grenswaarden voor MOSH blijven van kracht, voor MOAH zijn deze niet af te leiden.' Uit het rapport blijkt dat de herkomst van de minerale oliën uit karton en papier maximaal 15% van de totale blootstelling is. Het RIVM concludeert daarom dat de maatregelen om die kartonnen en papieren verpakkingen terug te dringen, weinig effect zullen hebben.

De minister vindt het essentieel dat de gehaltes gemeten kunnen worden. Daarom gaan de NVWA en het RIKILT goede meetmethoden ontwikkelen, zodat de aanwezigheid van die stoffen beter gemonitord kan worden. De eerste bemonstering van droge levensmiddels als pasta, rijst, ontbijtgranen en babyvoeding op basis van granen met geschikte meetmethoden heeft inmiddels plaatsgevonden.

.

(Bron foto: Shutterstock)