Nieuws

Mineralenconcentraat toch geen oplossing voor mestoverschot

Veehouders hopen dat de Europese Commissie mineralenconcentraat goedkeurt als kunstmestvervanger. Maar recent onderzoek laat zien dat de invloed op de mestafzet maar beperkt is.

De veehouderij produceert meer mest dan dat de sector vanuit milieuoogpunt kwijt kan. Fosfaat is de beperkende factor. Daarom moeten veehouders mest afvoeren, maar daarmee voeren ze ook stikstof af die ze goed kunnen gebruiken. Ze moeten dan stikstof in de vorm van kunstmest aankopen. Door mest te scheiden in een dikke fractie die veel fosfaat bevat en een dunne fractie die water, stikstof en kali bevat, kun je dat probleem omzeilen. Als je die dunne fractie opwerkt tot een mineralenconcentraat, zou je die als kunstmestvervanger kunnen gebruiken.

Kunstmestevervanger

Veehouders zouden dat graag willen. Ze hopen dat de Europese Unie toestaat dat je mineralenconcentraat als kunstmestvervanger mag inzetten. Het zou een oplossing zijn voor het mestoverschot, denken ze, zo blijkt uit vakbladartikelen. Groen Kennisnet berichtte hier eerder over. Maar uit onderzoek blijkt dat de invloed van de wettelijke status van mineralenconcentraat op de mestafzet maar beperkt is. LEI Wageningen UR onderzocht samen met Nutriënten Management Instituut (NMI) hoe de markt zich zal ontwikkelen wanneer uit dierlijke mest gewonnen kunstmestvervangers wettelijk gelijk gesteld worden aan industriële kunstmeststoffen. Het onderzoeksrapport 'Effect afzet mestverwerkingsproducten bij wettelijke status kunstmest of EG-meststof' laat zien dat het effect klein is.

Afzetmogelijkheden

De afzetmogelijkheden voor het mineralenconcentraat is beperkt, zo is te lezen in het rapport. Het heeft te maken met het lage stikstofgehalte en de naar verhouding te hoge kaligehalten. Melkveehouders kunnen het niet goed gebruiken omdat het voor gezondheidsproblemen bij vee zorgt. Omdat het mineralenconcentraat relatief veel water bevat, zijn de transportkosten bovendien hoog. De vraag naar mineralenconcentraat zal daarom maar beperkt groeien.

Wil je de afzetmogelijkheden vergroten, dan moet je werken aan de kwaliteit van de mestverwerkingsproducten en verlaging van de transport en productiekosten. De mogelijkheden voor de export van mestverwerkingsproducten naar Europese landen zijn goed, zo concluderen de onderzoekers, mits de gehalten aan nutriënten hoog genoeg zijn.

(Bron foto: Pixabay)