Menu
Nieuws

Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst

De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een meer duurzaam systeem van voedsel produceren waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder druk staan. Kringlooplandbouw staat centraal in de visie die landbouwminister Schouten op 8 september presenteerde.

false

Publicaties

(6)

Links

(5)