Nieuws

Minister Schouten presenteert regels eiwitgehalten in krachtvoer voor melkvee

Door het eiwitgehalte in het voer te beperken, moet de stikstofuitstoot door de melkveehouderij worden verminderd. Op 6 mei presenteerde Landbouwminister Carola Schouten een voorstel voor maximale eiwitgehalten in krachtvoer.

In het voorstel dat landbouwminister Carola Schouten op 6 mei presenteerde, wordt rekening gehouden met de grondsoort en met de melkproductie per hectare. Bij een melkproductie tussen de 14.000 en 20.000 kilogram per hectare op zand- en lössgrond mag krachtvoer niet meer dan 191 gram ruw eiwit per kilogram bevatten. Voor kleigrond en veengrond gelden iets lagere normen: 171 gram en 164 gram ruw eiwit per kilogram voer.

Als een melkveehouder kan aantonen dat hij meer dan 20.000 kilogram per hectare produceert, gelden iets hogere normen: 193 voor zand- en lössgrond, 173 voor kleigrond en 165 voor veengrond.

Tijdelijke regeling

Een aantal producten worden uitgezonderd van deze regeling. Het gaat om bijproducten als bierbostel en tarwegistconcentraat. Omdat het hierbij om restproducten uit industriële processen gaat, passen deze producten in de gedachte van kringlooplandbouw.

Het voorstel is een conceptregeling en wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en aan de Europese Commissie. Als de regeling wordt goedgekeurd, gaat die op 1 september 2020 in werking. Het is een tijdellijk regeling die dan geldt tot 1 januari 2021.

(Bron foto: Shutterstock)