Nieuws

Ministerie zet biobased verpakkingen in etalage

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is de Catalogus Biobased Verpakkingen geschreven, gericht op inkopers, gebruikers en producenten van verpakkingsmateralen en beleidsmedewerkers.

De Catalogus Biobased Verpakkingen is 30 september jongstleden door het ministerie overhandigd aan de directie van het Nederlands Verpakkings Centrum (NVC). Economische Zaken heeft opdracht gegeven tot het schrijven van de catalogus met het oog op overheidsbeleid met betrekking tot 'duurzaam inkopen'. Wageningen UR schrijft hierover in een nieuwsbericht: 'zij wil het goede voorbeeld geven' (artikel: Wageningen UR presenteert Catalogus Biobased Verpakkingen.

In het document wordt verduidelijkt dat 'biobased' niet gelijk staat aan biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Om verwarring te voorkomen wordt dan ook gesproken over biobased plastics en niet over bioplastics.

Van food- tot lab-verpakkingen

Naast bioplastics kan gedacht worden aan biobased materialen als hout, papier en geschuimde producten. In de catalogus is voor uiteenlopende verse voedingsproducten, houdbaar voedsel en non-food producten beschreven welke verpakkingsmaterialen verkrijgbaar en geschikt zijn. Deze informatie wordt gedeeld in overzichten met pictogrammen waarin in één oogopslag is af te lezen wat de eigenschappen zijn van het verpakkingsmateriaal en of het te recyclen is.

Denk bij eigenschappen aan 'hot fill' (kan heet afgevuld worden) en 'toegelaten voor voedselcontact'. Onder recycling kan worden verstaan: composteerbaar, geschikt voor hergebruik, te recyclen en verbranding. Naast flessen, pakken, diepvriesdozen, bloempotten, doppen, enzovoorts, komen ook de verpakkingen van verpakkingen en disposables aan bod. Voorbeelden van eerstgenoemde verpakkingen zijn folies, dozen, kratten en pallets en van disposables: draagtassen, vuilniszakken en benodigdheden voor laboratoria/medische toepassingen en catering (als bekers en bestek).

Regelgeving en vraagstukken

De bespreking van de materialen wordt voorafgegaan door diverse paragrafen over regelgeving en richtlijnen met betrekking tot verpakkingen. Zo moeten plastics die in contact komen met levensmiddelen aan strenge regels voldoen: 'Stoffen (zoals additieven) die worden toegevoegd aan plastics kunnen hieruit migreren en in het voedsel terecht komen. Ook wordt ingegaan op vraagstukken als 'waarom biobased verpakkingen', 'plastic soep' en 'green washing' .

De catalogus is geschreven door Wageningen UR Food & Biobased Research (WUR-FBR).


(Bron foto: Shutterstock)