Nieuws

Minor Biobased Economy

Biobased heeft de toekomst. Daar zijn de meesten van ons wel van overtuigd. Maar de ervaring leert ook dat alleen technische kennis of alleen kennis over de business opportunity’s niet genoeg is om nieuwe biobased oplossingen succesvol te introduceren in de markt. Multidisciplinaire samenwerking is nodig. Dat is ook de reden van ATGM, AMBM, ASIS en het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) de handen ineen hebben geslagen en in september 2015 zijn gestart met de multidisciplinaire internationale minor Biobased Economy.

Opdrachten voor bedrijven
In het minor-project werken studenten samen aan een opdracht van een bedrijf. Dit jaar zijn er vier opdrachten op het gebied van duurzame energie van de gemeente Breda, VGR-groep, afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch en de gemeente Tilburg. Zo wil de gemeente Breda graag weten hoe ze braakliggende terreinen in de gemeente kunnen inzetten voor het reduceren van de CO2 footprint van de gemeente en zoeken we voor Den Bosch uit wat de beste route is om groen restafval om te zetten in biogas (CNG) waarop hun vuilnisauto’s kunnen rijden. We kijken daarbij ook naar de positieve effecten hiervan op de gezondheid van de burgers. Volgend jaar kan het onderwerp van de opdrachten weer helemaal anders zijn. Dat hangt af van de vragen die bedrijven hebben. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het een biobased vraag is.

Cursus aanbod
Omdat de achtergrond van de studenten zo verschillend is, zijn ook de cursussen die de studenten volgen binnen de minor niet voor iedereen hetzelfde. Studenten met een technische achtergrond krijgen verdiepende technische vakken en introductievakken op het gebied van financieel management. Studenten met een financiële achtergrond krijgen juist verdiepende vakken op het gebied van financieel management en inleidende technische vakken. Daarnaast zijn er een aantal gezamenlijke vakken zoals sustainable challenges en de MOOC ‘How to build a start-up’.
Het is best complex om zo’n gemengd programma samen te stellen met docenten van verschillende academies en hogescholen. Daarnaast brengt het ook extra kosten met zich mee. Gelukkig was het CoE BBE bereid om een deel van deze extra kosten te financieren. Uiteindelijk moet de minor zich zelf kunnen bedruipen. Maar dan moet het aantal studenten in de minor nog wel verder stijgen. We zijn dit jaar begonnen met een groep van 20 studenten. Dat moeten er volgend jaar twee keer zoveel zijn.

Internationalisering
Onderdeel van de minor is ook een Pressure Cooker Week (PCW). In de PCW hebben we in één week samen met een groep studenten en docenten in Brazilië gewerkt aan een biobased oplossing voor de reststromen van een melkfabriek in Brazilië. Dit gebeurde via Skype, WhatsApp en videoconferencing. Studenten hebben ervaren dat internationale communicatie niet eenvoudig is. Niet zozeer vanwege de techniek, maar vooral door verschillen in achtergrond (opleiding en cultuur). Desondanks lagen er aan het einde van de week enkele creatieve en haalbare oplossingen.

Tot slot
De minor Biobased Economy is een boeiende speeltuin waar onderwijs en onderzoek hand in hand gaan. De multidisciplinaire samenwerking biedt absoluut meerwaarde voor studenten, bedrijven en docenten. Maar het maakt het ook complexer. Halverwege de minor hebben we daarom al veel geleerd. Er liggen genoeg uitdagingen om de minor volgend jaar verder te verbeteren.