Nieuws

Miscanthus als grondstof: opbrengst onderzocht

De grassoort miscanthus kan dienen als groene brandstof, maar ook als groene grondstof voor bijvoorbeeld veevoer en bouwmaterialen. Proefveldonderzoek levert nieuwe inzichten op.

In het artikel Nieuwe inzichten in proefveldonderzoek miscanthus in vakblad Management & Techniek, is te lezen dat ‘een grotere plantafstand meer kans geeft aan de miscanthus om zich te ontwikkelen, zowel bovengronds als ondergronds’.

Opbrengst versus plantafstand

In een tabel in het artikel is te zien dat het bovengronds gewicht per plant 89 gram is bij een plantafstand van 32 centimenter, maar bijna 245 gram bij 57 centimeter. Voor het ondergronds gewicht (rhizoom; wortelstok) geldt een gewicht van respectievelijk 0,59 en 3,77 kilo per plant. Deze kennis leverde een van de twee ingerichte proefpercelen (Vlaams-Brabant) op.

Belangrijke opmerking daarbij is dat, per hectare bekeken, het verschil in opbrengst wel uitgemiddeld wordt door het grotere aantal planten bij een dichtere aanplant. ‘Dit betekent dat een iets verdere aanplant mogelijk economisch interessanter is, omdat met minder plantmateriaal evenveel biomassa wordt verkregen. Verder onderzoek moet bevestigen of deze conclusie de volgende jaren nog standhoudt’.

Alternatief vermeerderen

Overige bevindingen zijn onder meer: miscanthus laat een duidelijke groeivermindering zien door sterke competitie met onkruid, er zijn perspectieven voor een alternatieve vermeerderingstechniek van miscanthus en een teelt van miscanthus kan resulteren in een aanzienlijke opbouw van ondergrondse organische stof.


(Bron foto: Pixabay)