Nieuws

Mixen melkveedrijfmest vermindert ammoniakemissie niet

Uit metingen in 2015 bleek dat het mixen van drijfmest met lucht een manier zou kunnen zijn om de ammoniakemissie te verminderen. Uit recent onderzoek blijkt nu dat er echter geen emissiereductie kon worden aangetoond.

Bron: KennisOnline

Er zijn aanwijzingen dat het mixen van drijfmest met lucht de uitstoot van ammoniak (NH₃) en zwavelwaterstof (H₂S) vermindert. Uit oriënterende metingen in 2015 door Wageningen Livestock Research op Dairy Campus bleek er een reductie van de ammoniakemissie te zijn van ongeveer 50%. Maar metingen in het Verenigd Koninkrijk lieten juist een stijging van de ammoniakemissie zien.

Korstvorming

Literatuuronderzoek laat een wisselend beeld zien wat betreft de invloed van mixen op de ammoniakemissie, meldt KennisOnline in een bericht. De meeste metingen zijn gedaan aan een mestsilo buiten de stal. Niet mixen leidt in die situaties tot korstvorming op het mestoppervlak en die korst zorgt voor een lagere ammoniakemissie. Maar in een mestkelder onder een roostervloer wordt van bovenaf, door de roosters, continue verse mest en urine toegevoegd. De gedachte is dat in die situatie korstvorming juist leidt tot een hogere ammoniakemissie omdat er urineplassen kunnen blijven staan op de korst. Frequent mixen zou in dat geval moeten leiden tot een lagere ammoniakemissie.

Mixmethoden

Met die veronderstelling als uitgangspunt zijn tussen 2016 en 2018 vier afzonderlijke zogenaamde case-control experimenten uitgevoerd in de milieustal op Dairy Campus. Metingen in een afdeling waarin de mest frequent werd gemixt zijn vergeleken met een ongemixte afdeling. Daarbij zijn verschillende mixmethoden toegepast: mixen met lucht en mixen met een mechanische mixer. Bovendien is bij het luchtmixen gevarieerd de mixfrequentie.

Het onderzoeksrapport laat zien dat uit de metingen blijkt dat er geen reductie van de ammoniakemissie optreedt bij frequent mixen van drijfmest. Daarbij maakt de mixmethode, mixfrequentie of mixduur niet uit. De eerder gemeten reductie van ammoniakemissie door frequent mixen met lucht bleek dus niet herhaalbaar.

Omdat uit internationale onderzoeken wel een reductie van de methaanemissie is gebleken, worden de metingen voortgezet met de nadruk op de emissie van broeikasgassen.

(Bron foto: Thinkstock)