Nieuws

Moeder hen lijdt mee met lijdende kuikens

Onderzoekers van de universiteit van Bristol hebben aangetoond dat wanneer een kuiken wordt blootgesteld aan stressfactoren dit ook stressverschijnselen geeft bij het moederdier.

Empathie bij kippen

Volgens onderzoekster Jo Edwards en haar collega’s is met hun recent gepubliceerde onderzoek voor het eerst aangetoond dat kippen de mogelijkheid hebben om empathie te vertonen. Empathie is het vermogen om “geraakt” te worden door emoties van een ander of deze te delen.

Signalen van stress

In het experiment werden 32 kippen met kuikens ingedeeld in vier groepen, die alle zowel test als controlebehandelingen ondergingen. De experimentele behandeling bestond uit het blazen van kleine hoeveelheden perslucht op de kuikens. Bij de moederdieren werd de temperatuur van de kam en ogen met behulp van een warmtecamera gemeten. Ook werd de hartslag gemeten, evenals gedrag en vocalisaties (geluid maken). Kuikens en hun moeders waren van elkaar gescheiden maar konden elkaar wel zien en horen. Met blootstelling aan kleine hoeveelheden perslucht steeg de temperatuur in de kam van het moederdier en daalde deze in de oogballen. De hartslag nam eveneens toe. Ook veranderde het gedrag van de moederdieren. De alertheid nam toe, evenals het maken van geluiden naar de kuikens. Tegelijkertijd nam het verzorgen van het verenkleed af. Al deze verschijnselen duiden op meer stress bij het moederdier als gevolg van de behandeling van de kuikens.

Gevolgen voor dierenwelzijn

In het nieuws naar aanleiding van dit onderzoek wordt wel gespeculeerd dat kippen die lijden aan botproblemen in kooien ook stress bij hun koppelgenoten veroorzaken. En dat je op basis van de resultaten van dit onderzoek geen kippen moet slachten in de nabijheid van andere kippen. Onderzoekster Edwards stelt echter dat dit soort effecten nog op een wetenschappelijk verantwoorde manier moeten worden vastgesteld in vervolgonderzoek.


(Bron foto: Wikimedia)