Menu
Nieuws

Mogelijkheden om ammoniakemissie te verminderen in varkensstallen

Het aantal bedrijven in de varkenshouderij neemt af, terwijl het aantal varkens per bedrijf stijgt. Die concentratie betekent dat ook ammoniakemissies geconcentreerder plaatsvinden. Er zijn verschillende methoden om die emissies te beperken.

false