Menu
Nieuws

Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen

Om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 49% terug te brengen, zoals afgesproken is in het klimaatakkoord, ligt er een uitdaging voor bos- en natuurbeheerders. Bossen leggen nu jaarlijks bijna 3,7 Megaton CO₂ vast. Dat kan meer worden met klimaatslim bosbeheer.

false

Links

(7)