Nieuws

Mollen diervriendelijk weggetrild

Deze maand start in Amsterdam een proef om mollen uit sportvelden te verjagen door de grond te laten trillen met speciale apparatuur.

Dit gebeurt mede naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren waarin gevraagd wordt om door middel van een pilotstudie te zoeken naar methoden om mollen diervriendelijk te verjagen.

Welzijn mollen in gemeenteraad

Mollen kunnen voor beheerders van sportvelden een groot probleem zijn. Zoals veel gemeenten maakt ook de gemeente Amsterdam gebruik van professionele mollenvangers. Deze maken onder meer gebruik van mollenklemmen. De Partij van de Dieren in Amsterdam vindt deze methode uit oogpunt van dierenwelzijn onaanvaardbaar. De partij heeft daarom vorig jaar de motie ingediend in de gemeenteraad. Deze is door de raad aangenomen.

Pilot studie

In opdracht van de gemeente Amsterdam is de GGD in samenwerking met de Dierenbescherming afdeling Amsterdam begonnen met een pilot. Op drie sportvelden in het Amsterdamse bos wordt de grond wekelijks in trilling gebracht met een speciaal apparaat. Het effect op de aanwezigheid van mollen wordt vergeleken met drie andere velden die normaal beheerd worden. De proef duurt ongeveer een jaar.


(Bron foto: Wikimedia, Stanislaw Szydlo)