Nieuws

Mosselteelt in windparken mogelijk

Mosselen groeien in mosselbanken, in de Oosterschelde en de Waddenzee. Mosseltelers zijn op zoek naar nieuwe plekken waar je mossels kunt telen. Maar wat zijn goede mosselpercelen? Je zou ze zelfs kunnen telen in offshorewindparken.

Een mossel is een weekdier dat op de bodem van de zee leeft, liefst in getijdezones. Daar stroomt het water langs waaruit het dier zijn voedsel filtert. In het water zitten kleine deeltjes, algen en slibdeeltjes. De slibdeeltjes zijn oneetbaar, de algen en plankton vormen het voedsel voor de mossel. Op sommige mosselpercelen vind je meer slib in het water, de mosselen kunnen er minder voedsel opnemen.

Nieuwe locaties

Zo zijn er grote verschillen in de kwaliteit van mosselpercelen. De Helpdesk Mosselkweek Wageningen Marine Research kreeg de vraag welke factoren bepalen of een perceel meer of minder geschikt is voor de mosselkweek. Dat is voor mosselkwekers van belang omdat die op zoek zijn naar nieuwe locaties. Voor hen is het belangrijk te weten of een locatie geschikt is. In de brochure 'Kwaliteit mosselpercelen' zet de helpdesk de factoren op een rij.

Voedsel

Natuurlijk speelt een rol of er voldoende voedsel is. Hoe meer algen er in het water zitten en hoe minder oneetbare deeltjes, hoe beter de mosselen groeien. Goede locaties zijn bijvoorbeeld de mosselpercelen bij zeegaten. In de Waddenzee, dichter bij de afsluitdijk, zitten er meer oneetbare deeltjes in het water.

Windparken

Stroming is ook belangrijk. Er moet immers steeds voedsel aangevoerd worden. Maar is de stroming te hard, dan kunnen mosselen losraken van de ondergrond. Ook golfslag kan zorgen dat mosselen losraken. Andere factoren die een rol spelen zijn de aanwezigheid van predatoren zoals krabben, het zoutgehalte, de gevoeligheid voor storm of ijsgang. Er is dus een reeks aan factoren die de kwaliteit beïnvloed.

Uit een onderzoeksrapport van Wageninge Marine Research (IMARES) van 2016 blijkt dat mosselteelt zelfs mogelijk is in offshore windparken in de Nederlandse Kustzone.

(Bron foto: Shutterstock)