Nieuws

Motivatie succesfactor tijdens stage

De meerwaarde van een stagiair staat of valt met de motivatie. Daar kun je als stagebieder in de begeleiding aan werken. Toon interesse en accepteer leerlingen zoals ze zijn.

Stagiairs uit groen onderwijs werken tijdens hun stages mee bij bedrijven. Het is het belang van iedereen om zo veel mogelijk uit de stages te halen, schrijft vakblad Grondig in de Toolbox ‘Leerlingen laten leren’. Je moet leerlingen laten groeien en zijn talenten naar boven halen.

Het vakblad geeft tips en vuistregels voor een goede begeleiding. Neem de leerlingen zoals ze zijn, biedt hen structuur en geef grenzen aan. Werk aan een vertrouwensband.

Motivatie

Dat motivatie belangrijk is, blijkt ook uit een eerder artikel dat het vakblad in 2012 publiceerde. In het artikel ‘Lust of last?’ komen stagiaires en hun begeleiders aan het woord. Rob ten Hove van loon- en grondverzetbedrijf Hoftijzer in Lochem werkt met veel verschillende stagiairs van diverse opleidingen.

Of een stagiair meerwaarde heeft, weet je niet van te voren, zegt hij, maar aan gemotiveerde stagelopers heb je altijd wat. Ook Sjef Houtenbos in Schagen vindt de motivatie belangrijk: “Ik heb liever een jongen die nog niet veel kan, maar wel wil, dan een jongen die denkt dat hij alles kan en die niets wil.”

Maar de inzet van stagiairs is niet zonder risico. Op een loonbedrijf werken stagiaires met dure machines. Ze kunnen door onoplettendheid soms behoorlijke schade veroorzaken. In het artikel ‘Risico’s beperken’ zet het vakblad informatie over verzekeringsaspecten van stagiairs op een rij.

Verzekering

Meestal heeft de school een ongevallenverzekering voor de leerling en een verzekering voor schade die de leerling aan het bedrijf toebrengt, de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze AVB kent meestal een beperkte dekking en komt vaak pas tot uitkering als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leerling én er geen andere verzekering is die de schade vergoedt.

Schade

Stagebiedende bedrijven realiseren zich soms niet goed dat zij aansprakelijk zijn voor leerlingen. Hoewel stagiairs niet op de loonlijst staan en dus geen werknemer zijn, hebben ze voor een deel wel dezelfde rechten en plichten als gewone werknemers. Ze hebben recht op een veilige werkplek en de werkgever kan hen niet aansprakelijk stellen voor schade die zij veroorzaken, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid.

(Bron foto: Thinkstock)