Nieuws

Muggenoverlast na vernatting aanpakken

Omwonenden van het vernatte natuurgebieden 'de Malpie' in Brabant hebben vaker overlast van muggen. Na een risicoanalyse hebben onderzoekers een aantal mogelijke maatregelen beschreven.

Steekmuggen (Culicidae) kunnen voor veel overlast zorgen. Omdat de larven van de muggen in stilstaand water opgroeien, vind je de muggen vooral rond natte gebieden. De bewoners van het Borkel en Schaft, in Noord-Brabant, ervaren dat ze meer last hebben van muggen sinds een nabijgelegen natuurgebied 'De Malpie' vernat is. Ze vroegen Wageningen Environmental Research te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Is die vernatting de oorzaak? Welke maatregelen kun je nemen om de overlast te verminderen?

Aanbevelingen

In 2017 hebben de onderzoekers een QuickScan risicoanalyse uitgevoerd naar de situatie van de natte en vernatte gebieden. Helaas blijkt uit het onderzoeksrapport, dat in november 2017 gepresenteerd werd, dat er door de droogte van de winter en voorjaar in 2017 weinig volwassen muggen waren. De onderzoekers konden daarom niet goed vaststellen wat de echte brongebieden van de muggen waren. Toch kunnen de onderzoekers zich voorstellen dat er in nattere jaren overlast is. Ze komen daarom in het rapport met een aantal aanbevelingen.

Waterpeil

Omdat de muggen vooral goed gedijen in stilstaand voedselrijk water, is het belangrijk plekken die in natte periodes overstroomd raken, oppervlakkig af te wateren. Dat kun je doen door oppervlakkig te begreppelen, ondiepe sloten open te houden en zo nodig oeverwalletjes door te steken. En waterbeheerders kunnen met peilbeheer het water in de Dommel tijdelijk verlagen zodat stilstaand tijdelijk water snel opdroogt.

Het is niet de enige plaats in Nederland waar de onderzoekers muggenoverlast inventariseren. Zo zijn er ook onderzoeksrpapporten naar mogelijke muggenoverlast rond het Griendtsveen en de Groote Peel, in Noord-Brabant en rondom de de natuurgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld in Overijssel. De aanbevelingen zijn over het algemeen gericht op het verminderen van de oppervlakte tijdelijk water. Daarnaast adviseren de onderzoekers de situatie te blijven monitoren.

(Bron foto: Pixabay)