Nieuws

Multifunctionele microalgen

Stoffen uit microalgen kunnen waardevol zijn voor de landbouw. Je kunt ze toepassen als bodemverbeteraar, groeistof of als groene bestrijdingsmiddelen. Er zijn veel perspectieven.

Microalgen, microscopische kleine eencellige algen, blijken voor de landbouw tal van waardevolle stoffen te produceren. Met name de cyanobacteriën of blauwalgen produceren diverse stoffen die je kunt gebruiken als natuurlijke bestrijdingsmiddel tegen verschillende aaltjes en schimmels. Maar er zijn veel meer mogelijkheden, zo laat het rapport 'Kansen voor toepassing van microalgen in landbouwgewassen' zien.

Biomassa

Het rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd binnen de Publiek Private samenwerking (PPS) Kleinschalige Bioraffinage waarin Wageningen UR samen met bedrijven onderzoekt of je kleinschalige bioraffinageketens kunt ontwikkelen. Een van de aandachtsgebieden van die pps is gericht op aquatische biomassa. Wat kun je met de geproduceerde biomassa? Wat zijn de economische en milieukundige perspectieven en eventuele belemmeringen in de regelgeving?

Bodemverbetering

Het onderzoeksrapport komt met tal van mogelijkheden. Zo kun je ze inzetten bij bemesting en bodemverbetering. Je kunt met cyanobacteriën besparen op een minerale stikstofgift. En microalgen kun je als bodemverbeteraar toepassen. Indirect heeft dat ook effect op het gewas want er is zelfs een onderzoek gerapporteerd waarin positieve smaakeffecten bij het geoogste product werden gevonden na gebruik van algen als meststof.

Groeibevordering

Microalgen blijken ook groeibevorderende stoffen als auxinen, aminozuren, vitaminen en gibberellinen te produceren. Je kun extracten dus gebruiken voor versterking van de groei: kieming, bladvorming of vruchtvorming. De effecten hangen vaak samen met de stikstoflevering door de cyanobacterién.

Gewasbescherming

Kansrijk zijn de toepassingen als groene en milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Veel oude chemische gewasbeschermingsmiddelen verliezen hun toelating door strengere richtlijnen. In Nederland is de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen met de Rijksoverheid gesloten om de toelating van groene middelen te bevorderen. Wereldwijd wordt een grotere marktgroei van biologische gewasbeschermingsmiddelen dan van chemische gewasbeschermingsmiddelen verwacht.

Naast onderdrukking van schimmels en aaltjes, kunnen algenextracten ook een bijdrage leveren aan verhoging van de weerstand van planten. In Nederland zijn zeewier- en algenextracten krachtens de Verordening gewasbescherming als werkzame stof goedgekeurd voor de groeiregulatie van planten, meldt het rapport.

(Bron Foto: Flickr Learn 2 Teach, Teach 2 Learn)