Nieuws

Museum Saet en Cruyt nu officieel geregistreerd museum

Op 18 april werd bij het museum Saet & Cruyt de tentoonstelling over plantenveredeling en biotechnologie geopend en ging de vernieuwde website in de lucht. Een dag eerder had de voorzitter het Certificaat Geregistreerd Museum ontvangen.

Start

Bijna 90 belangstellenden waren aanwezig bij de start van het museum seizoen. Voorzitter Henk van Wielink deed de heugelijke mededeling dat het museum Saet en Cruyt de officiële museum status heeft gekregen. Het traject naar deze status heeft veel inspanningen gekost van de vele vrijwilligers van het museum. Daarnaast heeft het museum een vernieuwde website.

Tentoonstelling

De tentoonstelling “Creatieve zaadtechnieken”, Plantenveredeling en Biotechnologie werd ingeluid met presentaties over dit onderwerp van Laurens Kroon (Bejo Zaden) en Evert Jacobsen (Wageningen UR).

In de tentoonstelling worden met voorwerpen en banners verschillende onderwerpen geïllustreerd:   celbiologie, bio-informatica, zaadtechnologie, DNA-technologie, erfelijkheidsleer, plantenziektekunde, ras-bescherming en veredeling en maatschappij.

Openingstijden: tot 1 oktober do t/m zo 14:00 – 17:00.

Website met beeldbank

De website van het museum is vernieuwd en heeft een overzichtelijke indeling gekregen. Een belangrijk onderdeel van de website is het tonen van de collectie. Men kan in de bibliotheek zoeken, waarin bijna 1000 publicaties zijn opgenomen, maar ook in de algemene collectie. De 356 gipsmodellen en de collectie van 222 aquarellen zijn prachtig gefotografeerd en ook via de beeldbank te bekijken.

Het museum Saet & Cruyt

Het museum opende in 1986 voor het eerst de deuren. Het vroeger en het nu van de teelt, de bewerking, de verpakking en de verkoop van tuinbouwzaden en plantaardig uitgangsmateriaal wordt getoond en uitgelegd voor een breed publiek. Tevens is er speciale aandacht voor de tuinbouwkundige historie van West-Friesland. Het museum wil haar bezoekers zowel informeren over het belang van uitgangsmateriaal als nationaal (export)product als over de historie die er aan ten grondslag ligt. Tevens wil het museum jongeren interesseren voor een werkkring in de Nederlandse zaadindustrie.

Seed Experience

Tijdens de opening werd het plan om in het Zuiderzeemuseum een gebouw te wijden aan het verleden, heden en toekomst van de zaadsector uit de doeken gedaan. Door deze locatie hoopt het museum het hightech gedeelte beter en aantrekkelijker tentoon te stellen, waarbij de bezoeker ook interactief aan de slag kan gaan. Een doel daarbij is ook om jongeren te informeren en hiermee belangstelling te kweken voor een baan in deze veelzijdige sector.

(Bron foto: saetencruyt.nl)