Nieuws

Mycoplasma bovis komt vaker voor dan gedacht

Mycoplasma bovis kan bij koeien verschillende symptomen veroorzaken en is lastig te bestrijden. De ziekte komt vaker voor dan gedacht. Veel bedrijven zijn niet bekend met de ziekte.

Mycoplasma bovis is een vrij besmettelijke ziekte die sinds de jaren negentig zowel bij melkvee als vleesvee voorkomt. De meest voorkomende klachten zijn longontsteking, gewrichtsontsteking en uierontsteking, daarnaast ook middenoorontstekingen of oogontsteking. Bij jonge kalveren kan de ziekte tot sterven leiden en bij koeien kan het mycoplasma een ongeneeslijke uierontsteking veroorzaken.

Verspreiding

Een mycoplasma is een bacterie zonder celwand en daardoor ongevoelig voor verschillende antibiotica die op de celwand ingrijpen. Dat maakt dat de bacterie lastig te bestrijden is. Verspreiding vindt plaats tussen koeien via neus-neus contact of het melkstel. Kalveren kunnen besmet raken via geïnfecteerde melk of biest of via onderling contact.

Symptomen

Vakblad Veelteelt schrijft in het artikel 'Mycoplasma bovis moeilijk uit te bannen' dat veel bedrijven niet bekend zijn met de ziekte. Uit een onderzoek in Vlaanderen blijkt dat 24% van de melkveebedrijven geïnfecteerd is met het mycoplasma. En in Nederland ziet dierenarts Patty Penterman een toename van symptomen als mastitis of artritis die veroorzaakt werden door Mycoplasma bovis.

Wanneer de ziekte zich op het bedrijf manifesteert, blijkt dat vaak al zo'n 50% van de melkkoeien afweerstoffen hebben. Dit betekent dat het mycoplasma zich al binnen het bedrijf verspreidt zonder dat de veehouder of dierenarts iets opgemerkt heeft.

Risico beperken

In het artikel worden verschillende mogelijkheden genoemd om het risico op besmetting te beperken. De verspreiding van de ziekte vindt minder snel plaats bij gescheiden huisvesting. Je zou daarom zichtbaar zieke dieren moeten scheiden van het overige vee. Ook wordt een strikte scheiding tussen melk- en jongvee aangeraden. Rond het afkalven is er een groter risico omdat je op dat moment bij koeien een immuniteitsdaling ziet. Dragers van de bacterie scheiden het dan makkelijker uit wat tot besmetting van andere dieren kan leiden. Daarom raadt het vakblad ook een afkalfbox aan.

(Bron foto: Shutterstock)