Nieuws

Mycorrhiza's leiden niet tot hogere grasproductie

Mycorrhizaschimmels, die op plantenwortels leven, hebben een positief effect op de groei van planten omdat planten makkelijker voedingsstoffen kunnen opnemen. Kun je ze ook gebruiken om de productie van gras of maïs te verhogen? Een experiment laat geen hogere grasproductie zien, maar wel een efficiëntere productie per kilo stikstof.

Mycorrhizaschimmels leven in symbiose met planten. De schimmels vormen een weefsel om de plantenwortel. De planten hebben zo een betere toegang tot nutriënten uit de bodem, de schimmels profiteren van assimilaten die de plant levert. Inmiddels is al veel bekend over mycorrhizaschimmels. Steeds vaker worden ze ook ingezet om de groei van planten te versterken.

Mycorrhiza's

In het onderzoeksproject Vitaal Bodem- & Watersysteem wordt gekeken of je de opbrengsten van maïs of gras kunt verhogen door mycorrhiza's toe te passen. In dat project werken de Stichting Duinboeren, Louis Bolk Instituut en Plant Health Cure B.V samen. Zij kijken onder andere naar opbrengst, nutriëntenbenutting en vochtregulatie met enting van mycorrhiza'́s en micro-organismen. Vakblad Ekoland besteedt aandacht aan dit onderzoek in het artikel 'Effect van mycorrhiza op grasgroei'.

Experiment

In een experiment is een maïsperceel op een lemige zandgrond omgezet in grasland. In 2016 werd er na 35 jaar voor het eerst gras ingezaaid. Op het proefperceel zijn drie verschillende behandelingen uitgevoerd. Een deel van het grasland kreeg kunstmest, zonder toevoeging van mycorrhiza's, zoals normaal in de praktijk gebeurt. Twee andere delen werden voorzien van een organische, plantaardige meststof, Organic Plant Feed, waarbij mycorrhizaschimmels beter zouden functioneren. Een deel kreeg die meststof met mycorrhiza's, het andere deel zonder mycorrhiza's. Het grasland werd in 2016 ingezaaid. In 2017 werd gekeken hoe de mycorrhiza's zich ontwikkelden en hoe de opbrengst was.

Opbrengst

Uit die metingen bleek dat de ontwikkeling van de mycorrhizaschimmels in de drie verschillende behandelingen niet echt aantoonbaar verschilde. Het enten van mycorrhiza's in combinatie met de organische, plantaardige meststof leidde niet tot een hogere kolonisatie van de mycorrhiza's. Ook de opbrengstverschillen waren niet groot, al was de opbrengst bij de organische meststof na de derde en vierde snede wat lager. Een verklaring is dat het stikstofgehalte in de plantaardige meststof wat lager is. Kijk je naar de opbrengst per kilo toegevoegde stikstof, dan is de opbrengst met de plantaardige meststof duidelijk hoger.

Pius Floris van Plant Health care merkt op dat toepassing van mycorrhiza's wel een positieve invloed heeft op de bodemgezondheid en de organische stof in de grond. Een jaar na toepssing zie je dat de effectiviteit van de organische stikstof veel hoger is. Floris stelt dat kunstmest met reactieve stikstof is bacteriedodend is en schimmel hinderend waardoor stikstof uitspoelt.

(Bron foto: Shutterstock)