Nieuws

Naar 100 procent duurzame palmolie

De nieuwe ‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’ (DASPO) streeft naar het gebruik van zo duurzaam mogelijk geproduceerde palmolie. Nederland moet 100 procent duurzame palmolie verwerken.

De leden van de ‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’ (DASPO), opvolger van de in 2010 opgerichte Task Force Duurzame Palmolie willen dat in Nederland 100 procent duurzame palmolie gekocht en verwerkt wordt, zo is te lezen in het 'Commitment ‘Dutch Alliance Sustainable Palm Oil’. DASPO stimuleert de fysieke inkoop van duurzame palmolie, daarnaast stimuleert de organisatie ook het gebruik van duurzame palmolie in andere landen. Bovendien werkt ze aan de aanscherping van de RSPO-certificeringsstandaard.

De RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) is een internationaal platform waarin maatschappelijke organisaties, industrie en supermarktketens samenwerken. RSPO heeft criteria opgesteld die een goede zorg waarborgen voor mens, dier en milieu en die naast het sociale en ecologische aspect ook rekening houden met economische aspecten.

Oliepalmen

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie in de wereld. Van alle plantaardige oliën die in de wereld worden geconsumeerd, is 32% palmolie. De olie wordt verwerkt in diverse producten zoals margarine, koekjes, ijs, lippenstift of zeep. In ongeveer 60% van alle samengestelde producten uit de supermarkt zit palmolie.

De olie wordt gewonnen uit de palmvrucht. De vruchten, die zo groot zijn als een flinke olijf, groeien in trossen die wel 25 kilo kunnen wegen. De wereldwijde vraag naar de olie is groot. Voor de productie van palmolie worden veel palmolieplantages aangelegd ten koste van natuurlijk regenwoud. Daarom werken diverse organisaties als het Wereld Natuur Fonds, Oxfam Novib, Solidaridad, en diverse lokale maatschappelijke organisaties samen met de industrie in het platform RSPO. Zij werken aan het verbeteren van de productieomstandigheden en het waarborgen van de verschillende handelsstromen. Producten die duurzame palmolie bevatten kunnen het Greenpalm logo of het RSPO trademark logo dragen.

Verduurzaming

De Task Force Duurzame Palmolie is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde brancheorganisaties in de palmolieketen. Bij de oprichting, in 2010, was hun ambitie uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse markt verwerkte palmolie duurzaam in te kopen. Die doelstelling wordt gehaald, zo is te lezen in een bericht van het Vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie. De organisaties die op dit moment lid zijn van de Task Force Duurzame Palmolie zullen deel uitmaken van de Dutch Alliance die werkt aan verdere verduurzaming.

(Bron foto: Pixabay)