Nieuws

Naar een andere eiwitbalans

Als we overstappen op een andere eiwitbalans, met meer plantaardig en minder dierlijk eiwit, dan zorgt dat voor een enorme reductie van de CO₂-uitstoot. Jeroen Willemsen pleit in zijn inspiratiesessie voor eiwittransitie in een programma 'Growing Green Protein'.

Op dinsdag 20 februari verzorgde Jeroen Willemsen, initiatiefnemer van de Green Protein Alliance een inspiratiesessie met de titel 'Nederland wereldkampioen eiwittransitie'. Hij wil dat we minder dierlijk en meer plantaardig eiwit gaan consumeren.

Al meteen aan het begin van zijn inleiding maakt hij duidelijk wat er mis is. In de westerse wereld consumeren meer eiwit dan we nodig hebben en het aandeel dierlijk eiwit is uit balans, vindt hij. Het aandeel dierlijk eiwit is nu 60% en plantaardig eiwit 40%. Eigenlijk zou die verhouding andersom moeten liggen, vindt hij. We moeten de eiwitbalans herstellen.

Ambities

In zijn 20 minuten durende inleiding maakt hij duidelijk waarom die eiwittransitie nodig is. Nederland heeft forse ambities als het gaat om duurzame consumptie en voedsel. Zo werd vorig jaar in januari tijdens de voedseltop duidelijk dat Nederland koploper wil zijn op gebied van veilig en duurzaam voedsel. In het klimaatakkoord is afgesproken dat w in 2030 90% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990 en in de transitieagenda 'Biomassa & voedsel' heeft de overheid geschreven dat we in 2005 volledig circulair moeten zijn.

Eiwitbalans

Aansluitend bij al die ambities is er in 2016 de Green Protein Alliance opgericht, een alliantie van koplopers in de groeiende markt van plantaardige eiwitten. Die alliantie streeft een balans dierlijk - plantaardig na van 50/50 in 2025. Willemsen ziet dat we nog verder kunnen. zouden we de balans van 40/60 (plantaardig/dierlijk) kunnen veranderen naar 60/40, dan genereert dat een CO₂-reductie van 10Mton, zo stelt hij. Dat is de helft van het gapend gat in het klimaatakkoord.

Rolmodellen

Willemsen ziet een belangrijke rol voor aansprekende personen of rolmodellen in het aanjagen van die eiwittransitie. Zo noemt hij als voorbeeld Michel Luesink die de boon weer op het menu wil krijgen of Peter Strijk die Flevolandse akkerbouwers wil overhalen soja in hun bouwplan op te nemen.

Willemsen vindt dat de overheid meer geld uit zou moeten trekken voor eiwittransitie. Met dat geld zou hij aan de slag willen met een programma Growing Green Protein.

(Bron foto: Shutterstock)