Nieuws

Naar een betere benutting van fosfor in de landbouw

Fosfor is een essentiële voedingsstof voor planten. Voor een optimale groei moet voldoende fosfor beschikbaar zijn voor de plant in de bodem. Maar de voorraad fosfaat op de wereld is eindig en te veel fosfor zorgt voor problemen in het oppervlaktewater.

Wetenschappers zijn op zoek naar manieren om fosfor in de landbouw beter te kunnen benutten en minder vervuiling te creëren. Het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft de driedelige serie 'Wat weten we over fosfor en landbouw?' uitgegeven om het huidige kennisniveau weer te geven.

Beschikbaarheid in de bodem

In 'Deel 1: Beschikbaarheid van fosfor in bodem en bemesting' wordt nagegaan hoe de fosforbeschikbaarheid voor planten bepaald kan worden. Daarnaast wordt gekeken welke factoren de beschikbaarheid beïnvloeden en door welk management deze eventueel gewijzigd kunen worden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de invloed van bemesting op de fosforbeschikbaarheid, maar ook hoe bemestingsadviezen tot stand komen. Ten slotte wordt ingegaan op de gevolgen voor bodem en gewas van het verminderen van fosforbemesting.

Invloed op het oppervlaktewater

In 'Deel 2: Fosforverliezen en gevolgen voor water' wordt gekeken naar de schadelijke gevolgen van overbemesting met fosfor voor het oppervlaktewater: "Een teveel aan P in dier- of plantenvoeding is niet rechtstreeks schadelijk, maar via verliezen kan het voor eutrofiëring van grond- en oppervlaktewater zorgen". In het oppervlaktewater kan te veel fosfaat voor overmatige algengroei zorgen. In 'Deel 3: Mogelijke maatregelen om fosforconcentraties in water te verlagen' wordt daarom gekeken naar maatregelen om de fosforverliezen naar het oppervlaktewater te beperken.

(Bron foto: Thinkstock)