Menu
Nieuws

Naar een bodemverbeterend mestbeleid

Het huidige mestbeleid legt beperkingen op aan de toepassing van organische mest omdat dit leidt tot meer uitspoeling van nutriënten. Maar die veronderstelling klopt niet. Daarom is nieuw mestbeleid nodig met meer aandacht voor bodemverbetering.

false

Links

(3)