Nieuws

Naar een circulair voedselsysteem door inzet van reststromen

We moeten reststoffen veel beter benutten, vindt Wagenings hoogleraar Toine Timmermans. Hij wil naar een duurzaam circulair systeem waarin grondstoffen zo goed mogelijk worden benut en afval niet bestaat. De hele keten van grond tot consument is daarbij betrokken.

Hoogleraar Toine Timmermans doet onderzoek naar het voorkomen en reduceren van voedselverspilling. Hij is daarom betrokken bij diverse projecten die gericht zijn op de hoogwaardige verwerking van reststromen. In een artikel in Voedingsmagazine pleit hij voor een circulair en inclusief systeem waarin alle grondstoffen efficiënt en effectief worden gebruikt, met grootschalige inzet van reststromen.

Voedselverspilling

De voedselverspilling in de hele keten bedraagt in Nederland jaarlijks tussen de 1,7 en 2,5 miljoen ton. Een groot deel ervan is te voorkomen, of je kunt restromen inzetten in de keten. Zo kun je reststromen via dieren omzetten in hoogwaardige producten als melk, vlees, eieren of insecten. Dat gebeurt ook deels al. Zo wordt in Nederland ruim 6 miljoen ton aan bijproducten uit de levensmiddelensector omgezet in veevoer, denk aan bierbostel of aardappelstoomschillen.

Circulaire veehouderij

Timmermans gelooft niet dat we alleen moeten inzetten op het eten van minder vlees. Hij wil zich vooral concentreren op het circulaire verhaal. Uit onderzoek blijkt dat we met de meest circulaire vorm van de veehouderij in Nederland genoeg dierlijke eiwitten kunnen produceren om te eten volgens de schijf van vijf, en met een betere verhouding tussen plantaardige en dierlijke eiwitten.

Reststromen

We kunnen in de veehouderij meer reststromen gebruiken voor veevoer. Het landgebruik kan dan fors omlaag. Maar de huidige Europese wetgeving is een barrière. Die is 15 jaar gelden na de uitbraak van dierziektes veel strenger geworden. Elders in de wereld is meer toegestaan, zegt Timmermans. Zo worden in onder andere Japan reststromen die dierlijke resten bevatten, op een veilige manier omgezet tot varkensvoer door ze te verhitten en te fermenteren.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Wim van Sambeek)

Links

(4)