Menu
Nieuws

Naar een circulair voedselsysteem door inzet van reststromen

We moeten reststoffen veel beter benutten, vindt Wagenings hoogleraar Toine Timmermans. Hij wil naar een duurzaam circulair systeem waarin grondstoffen zo goed mogelijk worden benut en afval niet bestaat. De hele keten van grond tot consument is daarbij betrokken.

false

Links

(4)