Menu
Nieuws

Naar een duurzaam voedselsysteem

Om te zorgen dat de groeiende wereldbevolking in de toekomst kan beschikken over voldoende veilig en gezond voedsel is een geïntegreerde aanpak van ons voedselsysteem nodig. Alleen zo kun je de noodzakelijke natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheren. Dat is nu vaak niet het geval.

false