Nieuws

Naar een duurzame school met Het Groene Kompas

Er is een toenemende belangstelling voor duurzaamheid binnen het groene beroepsonderwijs. Maar er wordt incidenteel gewerkt aan duurzaamheid. Met de digitale tool 'Het Groene Kompas' kun je duurzaamheid structureel verankeren binnen de schoolorganisatie.

Het Groene Kompas is een gespreksleidraad waarmee je als team kunt werken aan duurzaamheid. Het instrument, dat geschikt is voor onderwijs in het vmbo en mbo, is ontwikkeld door het Nordwin College en Wageningen University & Research, als resultaat van onderzoeksprojecten gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Van dit instrument is een digitale versie en handleiding beschikbaar.

Duurzaamheid

Onderwijsinstellingen willen jongeren opleiden tot bewuste burgers. Daarom groeit op veel onderwijsinstellingen ook het besef dat het belangrijk is binnen de opleidingen aandacht te besteden aan duurzaamheid. Maar hoe pak je dat aan? Hoe voorkom je dat het bij losstaande initiatieven blijft? En hoe laat je als school zien dat je duurzaamheid belangrijk vindt? Een school zal ook zelf duurzaam moeten werken, bijvoorbeeld door afval beter te scheiden of door over te stappen op groene energie. Hoe krijg je de schoolorganisatie daarin mee?

Gespreksleidraad

Het Groene Kompas is een gespreksleidraad waarmee je iedereen binnen de schoolorganisatie kunt betrekken: teamleiders, docenten, studenten, directie, teamleiders. Een team kan doelen stellen, acties ondernemen en bepalen in welke fase van de ontwikkeling het staat.

Binnen Het Groene Kompas worden binnen vier thema's - organisatie, deskundigheid, onderwijs en waardering - vijf opklimmende fasen van duurzaamheid onderscheiden Het begint met het ontwikkelen van activiteiten. In de laatste fase werkt de school nauw samen met studenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Team

Dit instrument kan op elke mbo-instelling worden ingezet. Het geeft teamleiders concrete handvatten om samen met hun team duurzaamheid te integreren in de opleiding. Een docent, vakgroepvoorzitter of teamleider kan het initiatief nemen om Het Groene Kompas op de agenda te zetten.

Wie meer informatie wil kan contact opnemen met Heleentje Swart.

(Bron foto: AOC Raad)