Menu
Nieuws

Naar een dynamischer rivierenlandschap

Laagdynamische natuur in het rivierenlandschap, zoals oude rivierbochten of rietmoerassen, is zeldzaam. Voor een goed functionerend ecosysteem in het rivierengebied is die natuur hard nodig. Beheerders zouden daarom de invloed van de rivier in deze systemen terug moeten brengen.

false