Nieuws

Naar een grondgebonden melkveehouderij

Het ontbreekt aan duidelijke visie in beleid voor de melkveehouder, vindt Frits van der Schans van CLM. Hij pleit in het vakblad Melkvee voor ontwikkeling naar een grondgebonden melkveehouderij. De concurrentiepositie zal zeker niet verslechteren.

De regelgeving voor melkveehouders stapelt zich op, denk aan de melkveewet, de AMvB grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Frits van der Schans, senior adviseur Melkveehouderij van het Centrum voor Landbouw en Milieu vindt dat steeds blijkt dat dit onvoldoende richting geeft voor de ontwikkeling van de melkveehouderij. In het artikel 'Boerenleven wordt weer goed met grondgebondenheid' in vakblad Melkvee zegt hij dat het beleid is als een 'schip zonder koers'.

Beleid

Een probleem is dat de sector moeilijk met een mond kan spreken. De diversiteit in de sector is groot Je hebt bedrijven met 40 koeien, maar ook met 100 koeien. Je hebt bedrijven die 8.000 kilo melk per hectare produceren maar ook die 50.000 kilo produceren, of met een productie per koe van 5.000 tot 10.000 kilo. De melkveehouderij streeft grondgebondenheid na, maar de melkveehouders doen wat anders. Het beleid geeft iedereen de ruimte te intensiveren, iets wat de samenleving en veel melkveehouders zelf niet willen, aldus Van der Schans.

Fosfaatrechten

Het onlangs ingediende wetsvoorstel fosfaatrechten laat ook zien dat het beleid geen duidelijke keuze maakt. Grondgebonden bedrijven worden een beetje ontzien, maar iedereen krijgt met afroming te maken. Met dit beleid probeert de politiek de problemen van vandaag op te lossen, maar er is geen visie. Komende problemen worden niet aangepakt. Van der Schans verwacht dat er nog aanvullend stikstofbeleid komt.

Weidegang

Hij zou naar de ontwikkeling van een grondgebonden melkveehouderij willen met koeien in de wei in familiebedrijven. Je zou de productie in 2025 kunnen begrenzen op maximaal 16.000 liter per hectare. Bedrijven hebben de tijd zich te ontwikkelen in die richting, ook de intensieve bedrijven. Het is belangrijk dat je kaders stelt aan grondgebondheid en weidegang, aldus Van der Schans. Weidegang is om meerdere redenen relevant. Het is goed voor de gezondheid en het welzijn van de koe.

Van der Schans ontwikkelde zijn visie in gesprek met melkveehouders. Hij denkt dat de concurrentiepositie er zeker niet door zal verslechteren. Wel zal de melkveehouder zich een stuk gemakkelijker voelen: 'Met grondgebondenheid en dus zonder de voortdurende druk van nieuwe milieuregels wordt het boerenleven weer goed.'

(Bron foto: Shutterstock)