Nieuws

Naar een ministerie van voedsel

Een nieuw ministerie van voedsel is nodig om het een integraal voedselbeleid vorm te geven, vinden diverse Kamerfracties. Maar een debat over een twee jaar oude WRR-visie over het voedselbeleid heeft nog nooit plaatsgevonden.

Twee jaar geleden bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport 'Naar een voedselbeleid' uit waarin zij zich sterk maakt voor een integraal voedselbeleid. Dat beleid moet antwoord geven op diverse maatschappelijke vragen over mondiale problemen, eerlijker en gezond voedsel. Denk aan de discussie over megastallen, dierenwelzijn en machtsverhoudingen in de voedselketen. Het huidige landbouwbeleid zou een bredere focus moeten krijgen. Naast economische aspecten moeten ook ecologische waarden, de gezondheid van voedsel en mens, en de robuustheid van voedselketens een plek krijgen in dat nieuwe beleid.

Tweede Kamer

Maar na twee jaar heeft de Tweede Kamer nog steeds niet gedebatteerd over die visie, schrijft Resource in het artikel 'De nieuwe voedselcoalitie'. Het Wagenings universiteitsblad zet daarom de visies van verschillende partijen op een rij. Verschillende partijen als CDA, PvdA, SP, CU, PvdD en SGP lijken een voorstander van een nieuw ministerie, het ministerie van Voedsel. Ook maatschappelijke organisaties als LTO, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu dragen een voedselministerie een warm hart toe. Maar de motieven waarom zo'n ministerie nodig is, verschillen.

Ander landbouwbeleid

Het CDA en SGP willen dat het oude landbouwministerie terugkomt. Ook LTO wil dat boeren weer een stem krijgen in Den Haag. Andere partijen zien in het nieuwe ministerie een mogelijkheid om te werken aan een ander landbouwbeleid. De PvdA wil dat het nieuwe ministerie werkt aan beleid waarin milieu en consumenten grenzen stellen aan de landbouw. Ook de Christen Unie vindt om die reden het voedselministerie belangrijk. Het kan een brug slaan tussen de aanhangers en de critici van het huidige landbouwbeleid. En een voedselministerie kan zorgen voor een eerlijke voedselprijs. En de SP wil werken aan een ander landbouwbeleid, maar denkt dat dit ook kan door het LNV-deel, nu onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, onder te brengen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Duurzame landbouw

De VVD is geen voorstander van een een ministerie van Voedsel omdat landbouw raakvlakken heeft met veel andere aspecten zoals economie, handel en financiën. D66 gelooft ook niet dat een nieuw ministerie nodig is, maar wil wel werken aan een nieuwe en duurzame landbouw.

(Bron foto: Doelbeelden)