Nieuws

Naar een probleemloos afkalvende dikbilkoe

Door te selecteren op de inwendige bekkenhoogte is het mogelijk om dikbilkoeien te fokken die op een natuurlijke manier kunnen afkalven. Dit is het resultaat van het onderzoeksproject 'Natuurlijke Luxe'.

Het onderzoeksproject 'Natuurlijke Luxe' is geïnitieerd door de Federatie van Vleesveestamboeken en is uitgevoerd tussen 2006 en 2012 door Wageningen UR Livestock Research. In het rapport 'Naar een probleemloos afkalvende dikbilkoe' staan de resultaten van het project beschreven. 

Naar minder keizersnedes

Nauwe bekkens komen bij dikbilkoeien vaak voor, waardoor veel kalveren noodgedwongen via een keizersnede ter wereld komen. De inwendige bekkenhoogte blijkt erfelijk bepaald en duidelijk gerelateerd aan de kans op een natuurlijke geboorte van het kalf. Bij een inwendige bekkenhoogte vanaf 20,5 cm neemt de kans op een natuurlijke geboorte snel toe. Uit de resultaten van het project blijkt dat het meten van de inwendige bekkenmaten op praktijkbedrijven haalbaar is. Het selecteren van grote, lange dieren met een goede bespiering en ruim bekken biedt perspectief om via fokkerij de kwaliteit en het afkalfgemak van dikbilkoeien te verbeteren. Soms blijft ook bij een koe met een ruim bekken een keizersnede noodzakelijk, bijvoorbeeld als het kalf erg zwaar is. Voor geboortegewicht bestaat al een routinematige fokwaardenschatting. Fokwaarden van stieren voor geboortegewicht zijn algemeen beschikbaar.

LTO, de Federatie van Vleesveestamboeken, het stamboek voor Verbeterd Roodbont en het Nederlandse stamboek voor Belgisch Witblauw onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om een vervolg te geven aan het project.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)