Nieuws

Nakend einde quotum was begin zuivelbemiddelaar

Met het einde van het melkquotum in het vooruitzicht ontplooide een grootmelkveehouder, tevens adviseur, in 2007 een extra activiteit: zuivelbemiddelaar. De enige die Nederland rijk is.

In vakblad Melkvee ('Bestaansrecht Farmel wel bewezen') aandacht voor deze bijzondere vorm van de handel in boerderijmelk en de korte maar veelbewogen geschiedenis van Nederlands' enige zuivelbemiddelaar: Farmel – voorheen Steegro.

Drie afnemers in 'mandje'

Naar eigen zeggen zullen 'echte die-hard coöperatieboeren' niet snel overstappen naar Farmel. In Melkvee wordt uitgelegd waarom andere boeren -momenteel zo’n 160- en zuivelbedrijven juist wel kiezen voor deze speler. Betreffende de zuivelbedrijven: met de 25 à 30 middelgrote worden langetermijnafspraken gemaakt voor de te leveren volumes, voor de 30 à 40 kleinere wordt gezorgd voor een 'flexibele schil van melk'.

Melkvee: 'Er is geen vaste Farmel-melkprijs en met elke leverancier worden afzonderlijke afspraken gemaakt. Hoe zit dat? Aris van Ommeren (mede-directeur, red.) legt uit dat de melkprijs per veehouder wordt afgesproken, doorgaans op basis van een mandje van drie zuivelfabrieken'. Van Ommeren: 'Veel boeren vinden dat prettig, zo’n gemiddelde van drie bedrijven. Dan zit je nooit bij de hoogste, maar ook niet bij de laagste'.

Overige activiteiten

Als onderdeel van voornoemd onderhandelingsproces, fungeert het bedrijf als logistiek en financieel dienstverlener voor de zuivelondernemingen. Daarnaast is de onderneming actief in agrarisch vastgoed, productierechten en de handel en export van fokvee. Het vroegere Steegro, eind jaren '80 opgericht, kende soortgelijke activiteiten. Grondlegger Henk van der Steege richtte zich immers ook al op vastgoed, het buitenland (emigratiebemiddeling) en quotumhandel (afschaffing melkquotum: 2015).

Meer informatie over Farmel -achtergronden en haar grondlegger, huidige eigenaars en visie zuivelmarkt, toekomstvisie, enzovoorts- is naast Melkvee te vinden in vakblad Veeteelt: Ook Farmel zoekt melk, maar werkt anders.


(Bron foto: Pixabay)