Menu
Nieuws

Nationale agenda moet bredere toepassing van precisielandbouw bevorderen

Precisielandbouw kan de landbouwsector ondersteunen in de transitie naar duurzame productiesystemen. De verwachtingen zijn hoog, maar in de praktijk blijkt dat toepassingen achterblijven. In de Nationale Agenda Precisielandbouw zijn knelpunten geïnventariseerd.

false

false