Nieuws

Natuur als onderdeel van de samenleving

Wat is natuur en wat wordt de toekomst van natuur en landschap? Bas Breman legt uit wat een mogelijk toekomstbeeld voor natuur kan zijn.

Voor de een is natuur een groen park in de stad terwijl de ander bij natuur denkt aan een groot bos met wilde dieren. Afhankelijk van het beleid dat gevoerd gaat worden, kan Nederland er heel verschillend uit gaan zien. Bas Breman, ruraal socioloog aan Wageningen University & Research, laat in een filmpje van kennisonline zien wat mogelijke perspectieven zijn voor natuur in Nederland.

Natuur-inclusief

Eén van de perspectieven is een meer natuurinclusief Nederland waarbij de natuur weer deel uitmaakt van de samenleving en dicht bij de mensen staat, aldus Breman. In de landbouw kan je denken aan het laten grazen van koeien in natuurgebieden. Op deze manier investeren boeren in de natuur in plaats van dat ze de natuur alleen maar gebruiken. Maar ook bij stedelijke ontwikkeling kun je meer rekening houden met de natuur.

Duurzame gebouwen

Als voorbeeld noemt hij het gebouw van NIOO in Wageningen. Dit is een gebouw dat vanuit duurzaamheidsprincipes is opgezet. Het gebouw is geïntegreerd in zijn natuurlijke omgeving. Bij het ontwerp voor de tuin, het dak en de omgeving is rekening gehouden met biodiversiteit. In de natuurtuin van het NIOO is bijzondere vegetatie te vinden, zoals orchideeën en ratelaars. Ook op het dak is een tuin aanwezig. De daktuin kan water bergen en de temperatuur in het onderliggende gebouw reguleren. In het dak zijn sensoren ingebouwd die iedere dag gegevens vastleggen over temperatuur, vocht en weer.

Zonnepark

Solar park in Hengelo bestaat uit ongeveer 7000 zonnepanelen. Dit zonnepark is ingericht op een natuurvriendelijke manier. Er is veel ruimte voor zowel duurzaamheid, natuur als biodiversiteit. Er is een grote diversiteit aan planten, vogels, vlinders en insecten, maar er is ook ruimte voor recreatie en educatie. Zo worden er bijvoorbeeld rondleidingen verzorgd en lezingen gegeven.

Bovenstaade projecten zijn voorbeelden waarbij de natuur geen decor meer is, maar (weer) onderdeel gaat uitmaken van ons bestaan.

(Bron foto: Shutterstock)