Nieuws

Natuur populair onder jongeren tijdens corona

De natuur doet het goed bij jongeren. Haast de helft van de jongeren bezoekt vaker een natuurgebied dan in de pre-corona tijd, en 84% van de jonge respondenten zegt ook na corona vaker de natuur in wil trekken.

Wat zijn de effecten van de corona-crisis op de natuurbeleving van jongeren? Met deze vraag zijn zes studenten van Breda University of Applied Sciences aan de slag gegaan voor het Van Gogh Nationaal Park. Uit hun interviews en een onder jongeren verspreidde questionnaire komt een hoopgevend beeld naar voren.

Tot rust komen

Jongeren hechten enorm veel waarde aan sociale interactie, dat blijkt opnieuw uit dit onderzoek. Nu we afstand moeten houden van elkaar is het online contact via sociale media een nog grotere factor geworden. De rol van natuur is voor deze generatie jonge bezoekers meer dan even weg te zijn van de smartphone en computer, maar juist ook om ervaringen op te doen en deze te delen. Genieten van natuur is dus ook het zoeken naar insta-waardige plekjes in het bos, en het opnemen van een tik-tok op de heide.

Dit neemt niet weg dat er wel degelijk een diepere verbinding met de natuur gelegd wordt. Dat de natuur boeit blijkt uit de cijfers. 84% van de jongeren neemt zich voor om straks na corona ook meer de natuur in te gaan. De jongeren geven ook aan in de natuur tot rust te komen.

Bezoekersaantallen

Niet alleen jongeren (her)ontdekken de natuur in corona tijden, boswachters en terreinbeheerders geven aan dat het in hun gebieden iedere dag wel zondag lijkt schrijft vakblad bos natuur landschap . Dit heeft positieve en negatieve gevolgen. Voor de volksgezondheid is meer bewegen en buiten zijn in de natuur een pluspunt. Voor de natuur is het op veel plaatsen de vraag of het de capaciteit en veerkracht heeft om zulke hoge bezoekersaantallen te kunnen verwerken. Er is dringend behoefte aan meer openbare groene ruimte.

In Renkum besloot de provincie Gelderland in 2013 meer ruimte te maken voor natuur. Na de ontmanteling van een industrieterrein hebben de natuurbeheerders het beekdal van de Rennkumse beek hersteld. Nu de verwachting is dat meer mensen thuis blijven werken in de na-corona tijd is er wellicht op meer plekken in Nederland kans om meer ruimte voor de natuur te maken. De jonge generatie is er in ieder geval klaar voor.

(Bron foto: Shutterstock)