Nieuws

Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder

In 2050 zijn de natuurlijke processen in de grote wateren zoveel mogelijk hersteld. Grote en kleine wateren zijn sterker met elkaar verbonden en flora en fauna zijn gevarieerd. Dat is de natuurambitie die Economische Zaken heeft.

Een robuuste en toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland: dat is het doel van de Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder, een beleidsstuk van Economisch Zaken. Natuur die tegen een stootje kan, waar de bevolking van kan genieten, en die goed samen gaat met veiligheid, economie, energie en welzijn. De natuurambitie geeft een beeld van die natuur in de toekomst en is bedoeld als inspirerende visie.

Grote wateren

De natuurambitie richt zich op de zes grote wateren in Nederland: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het IJsselmeer en de Noordzee. Deze wateren bevatten volgens het beleidsstuk natuur die uniek is en van wereldwijd belang. ‘Onze delta heeft een zeer rijke natuur, vanaf de plek waar de rivieren ons land binnenkomen tot en met de Noordzee. Vanuit de hele wereld trekken vogels en vissen langs onze wateren, die rijk zijn aan vis en ander waterleven.’ Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst goed voor de natuur in de grote wateren te kunnen zorgen, nam staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken het initiatief genomen om een natuurambitie op te stellen.

Uitgangspunten

De natuurambitie is gebaseerd op vier uitgangspunten:

- Aansluiten bij natuurlijke processen: door maximaal aan te sluiten bij -en gebruik te maken van- natuurlijke processen, zoals sedimentstromen, kunnen ecosystemen worden hersteld en versterkt en wordt natuur robuust.

- Synergie met andere gebruiksfuncties: als de natuur robuust is, kan er van genoten worden en kan natuur beter samengaan met veiligheid en economische belangen.

- Natuur midden in de samenleving: zonder energie en kracht uit de samenleving van burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zal er geen ruimte zijn voor robuuste natuur in de grote wateren. Juist daarom zoekt de natuurambitie de synergie tussen natuur, recreatie en andere gebruiksfuncties.

- Aansluiten bij autonome ontwikkelingen: de natuurambitie is gebaseerd op de belangrijkste trends in de meest recente klimaatscenario’s van het KNMI. Kort samengevat zijn dat: temperatuurstijging, zeespiegelstijging en grilligere neerslagpatronen met meer pieken.(Bron foto: Pixabay)