Nieuws

Natuurbegraven heeft geen invloed op de natuur

Natuurbegraafplaatsen, een begraafplaats in een natuurlijke omgeving, staan in de belangstelling. Tegenstanders vrezen dat het begraven in bos of hei een nadelig effect heeft op flora en fauna. Maar onderzoek laat zien dat er geen effect is.

Natuurbegraven staat al enkele jaren in de belangstelling. Het past bij de maatschappelijke trend waarbij gestreefd wordt naar een persoonlijkere benadering en meer maatwerk, zo meldt het onderzoeksrapport over natuurbegraafplaats de Heidepol. Dat is een 17 hectare grote begraafplaats in de buurt van Arnhem die in 2012 geopend is. Er zijn meer natuurbegraafplaatsen in Nederland. Vakblad BNL meldt ion een artikel over Natuurbegraven in Nederland dat er sinds eind jaren negentig nu zo'n 20 natuurbegraafplaatsen geopend zijn.

Discussie

Die natuurbegraafplaatsen zijn soms onderwerp van discussie. Voorstanders zien er de mogelijkheid om het lichaam weer op te laten nemen door de natuur. Door een kist van onbehandeld hout of riet te gebruiken kun je bovendien je ecologische voetafdruk verkleinen. Maar tegenstanders vrezen dat de graven een negatief effect op de natuur hebben. Flora en fauna zou verstoord worden.

Verstoring

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben daarom gekeken hoe natuurbegraven de vegetatieontwikkeling beïnvloedt. Ze hebben op de Heidepol onderzoek gedaan naar de effecten op grasland en bos. Hoe groot is de bodemverstoring bijvoorbeeld? En hoe groot is de verstoring van het oppervlakte rond het graf.

Geen verschil

Op de Heidepol hebben inmiddels honderden begrafenissen plaatsgevonden. De geplande grafdichtheid zal variëren van 200 is maximaal 1000 graven per hectare. Dat betekent dat tussen de circa 7% tot maximaal 35% van het oppervlak wordt vergraven. De onderzoekers hebben de directe omgeving van de graven vergeleken met controleplots en konden geen significante verschillen vinden, zo blijkt uit het rapport 'Effecten van natuurbegraven op de vegetatie op Natuurbegraafplaats Heidepol'. Het lijkt erop dat de invloed op de flora en fauna verwaarloosbaar is.

Toch nuanceren de onderzoekers hun bevindingen in het rapport. Ze schrijven dat de conclusie geldt voor de huidige situatie op Natuurbegraafplaats Heidepol. Omdat het de eerste keer is dat een natuurbegraafplaats op deze manier is onderzocht is, bevelen ze aan vergelijkbaar te onderzoek te doen voor meer natuurtypen en het onderzoek na verloop van tijd te herhalen.

(Foto Heidepol Bron: Wimzegt [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)