Nieuws

Natuurbeheer té kleinschalig

Afschaffen van agrarisch natuurbeheer heeft weinig gevolgen voor de biodiversiteit en natuurbeheerders moeten zich meer roeren buiten hun eigen gebied. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) wacht waarschijnlijk een pittig advies.

Dit kwartaal brengt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) een advies uit aan de overheid. Daarin antwoord op de vraag hoe Nederland haar natuurdoelstellingen kan halen binnen de huidige beleidskaders. Wat dit advies inhoudt is nog niet bekendgemaakt, al berichtte Trouw begin deze maand dat natuurbeheerders weer groot moeten denken. De RLI heeft al wel antwoorden op uitgezette kennisvragen gepubliceerd op haar website, waaronder één over de effectiviteit van het agrarische natuurbeheer en één over het gewone natuurbeheer.

Agrarisch natuurbeheer inzetten op bedreigde soorten

Vooral het document over agrarisch natuurbeheer is scherp: “Als agrarisch natuurbeheer in zijn geheel zou worden afgeschaft zijn negatieve effecten op de biodiversiteit beperkt”, concludeert Alterra-onderzoeker David Kleijn in het rapport. Wat hem betreft kan beter worden ingezet op de echt bedreigde soorten. Botanisch beheer kan in z’n geheel worden afgeschaft. Lees verder

Natuurreservaten te klein

In het natuurbeheer moet vooral op de juiste schaal worden gekozen, zo staat te lezen in een achtergronddocument van de Groningse hoogleraar Jan Bakker. Binnen de grenzen van reservaten is natuurbeheer volgens hem effectief, maar reservaten zijn te klein voor de duurzame instandhouding van veel soorten. Dat vraagt om een bredere werkwijze, waarin bijvoorbeeld ook stadsparken een ecologisch beheer krijgen. Lees verder

Of de adviescommissie mee gaat in deze onderliggende rapporten is nog onbekend.


(Bron foto: Nico Ettema)